2013. november 3., vasárnap

Az NFL fizetési sapka mechanizmusa - 8. rész: Egyéb tételek és szabályozások

A sorozat nyolcadik része zárja az alapvető könyvelési szabályok ismertetését, és pár speciális, a fizetési sapka használatát, a szerződések struktúráját jelentősen befolyásoló szabályozással is megismerkedünk.

Garantált tételek: Egy szerződés keretében járó kifizetések közül azt nevezzük garantáltnak, amelynek kifizetésére akkor is kötelezett a csapat, ha a játékost időközben elbocsátják. Más sportligákkal ellentétben az NFL játékosok szerződésének egésze nem garantált, ezért fontos minden egyes új szerződés megítélésekor a garantált tartalom értékelése. Többet mond ez egy szerződésről, mint a teljes érték. Az NFL-ben három típusú garantált tartalom ismert, amelyek a következőek:
- sérülés miatti elküldés esetére garantált tartalom,
- képességromlás miatti elküldés esetére garantált tartalom,
- fizetési sapka problémák miatti elküldés esetére garantált tartalom.
A csapatok alkalmazhatják a három típus tetszőleges kombinációját. Teljes garantált tartalomról akkor beszélünk, ha az adott tételre a garantált tartalmak mindhárom típusa alkalmazandó a szerződés értelmében.
Könyvelési szempontból a garantált tartalmak az adott garantált tételre jellemző módon viselkednek, kivéve a következő eseteket:
- Ha egy játékost elbocsátanak, és szerződése értelmében számára a jövőben még garantált tartalom jár, akkor az adott garantált összeget az elküldéskor, az elküldés évében azonnal a fizetési sapkába kell könyvelni.
- Amennyiben egy szerződés túlnyúlik a kollektív szerződés által szabályozott utolsó éven, és abban az évben, vagy azokban az években garantált tétel található, miközben az utolsó szabályozott évben nincs garantált tartalom, akkor a garantált tételek teljes összegét, az évek között a csapat által meghatározott arányban megosztva a még kollektív szerződés által szabályozott évekbe kell könyvelni.
- Ha a megkötött szerződés több mint három évvel tovább tart, mint az utolsó, kollektív szerződés által szabályozott szezon, akkor a hátralevő garantált tartalmak 50 %-át kell a szabályozott évekre könyvelni. Arról a csapat dönt, hogy a kollektív szerződésből hátralevő évek között hogyan osztja meg a tétel könyvelését.
- Amennyiben egy szerződés érinti az utolsó, kollektív szerződés által szabályozott évet, és az a kezdeti garantált tételek után tartalmaz egy garantált tétel nélküli szezont, majd ismét van benne garantált tartalom, akkor az utóbbi garantált tartalom egészét a kollektív szerződés által szabályozott évekre kell könyvelni. Arról a csapat dönt, hogy a kollektív szerződésből hátralevő évek között hogyan osztja meg a tétel könyvelését.

Kölcsönök: Amennyiben egy játékos kölcsönt kap csapatától, annak összegét azonnal a fizetési sapkába kell könyvelni. Ez a lépés csökkenti a sapkában rendelkezésre álló helyet. Ha a jövőben a játékos törleszti a teljes tartozást, akkor a kölcsön teljes összegét, ha részletet törleszt, akkor a részlet értékét hozzá kell adni a fizetési sapka összegéhez. Azonban ha kiderül, hogy a játékos a felvett kölcsön összegét csak azért kapta meg, hogy azt adott évben "őrizze", és majd egy későbbi, fizetési sapkával rendelkező szezonban, amikor a csapat sapka gondokba kerülhet, "visszatörlessze" az összeget, mesterséges sapka kedvezménnyel megnövelve a csapat adott évi sapka összegét, az a fizetési sapka szabályok kijátszásának minősül, és a liga az ilyen cselekedetet szankciókkal sújtja.

Előlegek: A fizetési előlegeket annak kifizetésének időpontjában a fizetési sapkába kell könyvelni.

Nem pénzbeli anyagi javak és juttatások: Főszabály szerint a csapatszintű fizetés része, és a fizetési sapkába könyvelendő az adott évben minden olyan, értékkel rendelkező nem pénzbeli anyagi jószág vagy juttatás (pl. autók, házak), amit a csapat egy játékosnak biztosít. A sapkába számított érték az adott jószág vagy juttatás piaci értékével egyezik meg.
Minden kézzelfogható érték, amit egy, leigazolni kívánt játékos toborzására használnak fel, a fizetési sapka része, kivéve az utazási és szállásköltséget, a szórakozás költségeit, ha azok a csapat létesítményeiben, vagy a csapat közelében található földrajzi területen merülnek fel. Az olyan költségek, amelyek a toborzás folyamán merülnek fel, de közvetlenül nem kötődnek az adott játékoshoz, szintén nem a sapka részei.
A csapatok offseason programjaiban való részvétellel összefüggő utazási és szállásköltségek nem a csapatszintű fizetés és a sapka részei, amennyiben azok az ésszerű mértéket nem haladják meg, és minden játékosnak egyenrangúan járnak.
A csapatok által önkéntesen biztosított étkezések költsége, a csapatok felszerelésének költsége, valamint a különböző ünnepségek költsége (ide tartozik a Super Bowl győztes csapat látogatása a Fehér Házban is), sem a csapatszintű fizetésbe, sem a fizetési sapkába nem számít bele.
Amennyiben egy csapat ajándékot biztosít egy visszavonuló játékosának akkor annak 15 000 dollár piaci értéket meg nem haladó része nem számít be a sapkába, ha a játékos legalább három szezont a csapat színeiben töltött. A 15 000 dollárt meghaladó rész fizetésnek minősül és a csapatszintű fizetés és a fizetési sapka részét képezi. Ha azonban a három éves kitétel nem teljesül, a piaci érték egésze fizetésnek minősül, és a csapatszintű fizetés és a fizetési sapka részét képezi.

Évjáradékok: Minden, a csapat által biztosított évjáradék (kivéve azt, ami a Player Annuity Plan keretében jár) a kincstárjegy február 1-jén közzétett kamatával számolva a csapatszintű fizetés és a fizetési sapka részének tekintendő.

Játékoscserék: Más amerikai sportligákban divatos, hogy játékosokat pénz ellenében is elcserélhetnek, erre az NFL esetében nem kerülhet sor. A játékos elcseréléséről szóló tranzakciókba csakis más játékosok és draft választási lehetőségek vonhatóak be, pénz nem.

A menedzsment költségei: A fizetés, csapatszintű fizetés kategóriáiba csakis a játékosokkal kapcsolatos költségek tartoznak bele, így a fizetési sapka is csak rájuk vonatkozik, a menedzsment költségeit nem kell a fizetési sapkába könyvelni.

Az elcserélt játékosok fizetésének szabálya: Amennyiben egy másik csapathoz kerül egy játékos szerződése, akár úgy, hogy elcserélik egy másik csapathoz, akár waiver által, akkor a szerződést megöröklő csapat csak a szerződés hátralevő időre jutó tételeinek kifizetésére kötelezett, és azt a tételt kell a csapatszintű fizetésben nyilvántartania és a fizetési sapkába könyvelnie. A játékost átadó csapat köteles minden már kifizetett tételt a fizetési sapkába könyvelni (így a bennragadt aláírási bónuszt is), illetve azt a tételt, amelynek kifizetésére ezen felül még kötelezettséget vállalt.
 
A szezon közben kötött szerződések szabálya: Ha egy játékossal az első alapszakasz mérkőzést követően köt szerződést egy csapat, akkor a csapatnak csak azt a részét kell a fizetési sapkába könyvelnie, amely az adott évben a hátralevő mérkőzésekre jut (pl. adott esetben nem a teljes minimálbért, hanem annak arányos, hátralevő mérkőzésekre jutó részét). 

A 30 %-os szabály: Amennyiben egy játékos szerződése túlnyúlik a kollektív szerződés által szabályozott időszakon, akkor az utolsó szabályozott évről az azt követőre nem emelkedhet a játékos fizetése 30 %-nál nagyobb összeggel. Az emelkedés tiltása évről évre az ezt követő években is igaz.
Amikor egy csapat visszavásárol egy játékostól egy jogot, amely ahhoz kötődik, hogy a játékos egy vagy több szezon esetében felmondhassa szerződését, és ez a jog alapvetően egy vagy több olyan teljesítményösztönzőtől függ, amely nLTBE-nek minősül, akkor a kifizetett ellenértéket aláírási bónuszként kell könyvelni, egyenlően bekönyvelve a szerződésből hátralevő évekre. Az ilyen tétel nem tartozik a 30 %-os szabály alkalmazása esetén a fizetés kategóriájába. 
Minden olyan tételt, amit azért fizet ki egy csapat, hogy egy opciót lehívjon, és ezzel meghosszabbítsa adott évekre a játékos szerződését (option bónusz) szintén aláírási bónuszként évekre elosztva kell könyvelni a szerződés hátralevő részére, és az ilyen tételt figyelembe kell venni a 30 %-os szabály alkalmazása során a fizetés részeként.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése