2013. november 24., vasárnap

Az NFL fizetési sapka mechanizmusa - 10. rész: A könyvelési szabályok megsértésének következményei

Befejező részéhez érkezik sorozatom, amelyben ezúttal azzal foglalkozunk, hogy mi történik akkor a csapatokkal, ha szabályszegésen kapják őket akár a fizetési sapkával, akár a bevételekkel kapcsolatos könyvelés folyamán.

Az NFL, az NFLPA, a csapatok és a játékosok sem köthetnek olyan egyezséget, szerződést, adhatnak, vagy kaphatnak olyan offer sheetet, amelynek célja nem más, minthogy a kollektív szerződés szabályait kijátssza. Minden féltől a jóhiszemű magatartás az elvárt.
Amennyiben azonban ennek a gyanúja mégis felmerülne, mindegyik felsorolt fél kezdeményezhet az ügyben vizsgálatot a system arbitrátor előtt. Az arbitrátor elé vihető továbbá minden olyan ügy, amelynek középpontjában konkrétan a fizetési sapkával kapcsolatos szabályozások, vagy az újonc modell szabályozásainak megsértése áll. Az utóbbit leszámítva a szabálysértés bizonyításáért az felel, aki panasszal él, és a beindított folyamatnak a során születik döntés a vád mellett az esetleges szankciókról is.

Nyilvánosságra nem hozott egyezségek

A csapat és az ahhoz kötődő vállalkozások nem köthetnek semmilyen eltitkolt, írásban rögzített, szóbeli vagy egyéb egyezséget a játékosokkal, vagy azokat képviselő ügynökökkel, amely:
- játékosoknak nyújtott nem nyilvános pénzbeli vagy egyéb juttatásokat tartalmaz, vagy garantál, azelőtt az időszak előtt, alatt, vagy azután, amikor a játékos szerződése él,
- franchise, vagy transition taggel ellátott játékosok esetén tartalmaz feltételeket a játékos szerződésének későbbi meghosszabbítására vagy újratárgyalására, valamint azok feltételeit rögzíti.

Amennyiben gyanú merül fel azzal kapcsolatban, hogy valamilyen, szerződésen kívüli egyezség köttetett volna a felek között, az NFL azonnal vizsgálatot indíthat és kérheti a csapatok vagy a csapat kapcsolt vállalkozásainak esetében a könyvelések felülvizsgálatát, illetve az auditált beszámolók áttekintését kezdeményezheti. Mielőtt azonban beindulna a vizsgálat és az esetleges szankciók szóba kerülnének, az NFLPA-nek és az NFL-nek minden rendelkezésre álló információt és bizonyítékot egymás rendelkezésére kell bocsátania. Ha az NFL az ügyben akár játékost, akár annak ügynökét szankcionálni szeretné, arról azon nyomban kell értesítenie az NFLPA-t.

A system arbitrátor elmarasztaló döntése esetén az elhallgatott egyezségekkel kapcsolatban a következő szankciókat foganatosíthatja:
- Ügynökök és játékosok esetén maximum 500.000 dollárig terjedő pénzbüntetést szabhat ki szerződésen kívüli egyezségek esetére, legyen szó szerződésen kívüli juttatásról vagy taggel kapcsolatos külön egyezségről. Emellett visszakövetelheti a játékostól a szerződésen kívül kapott tételeket, kivéve, amennyiben a játékos bizonyítja, hogy jóhiszeműen járt el, és nem tudott arról, hogy NFL szabályozások szerint illegális juttatásban részesült. A komisszárnak joga van arra, hogy bármilyen egyezséget érvénytelenítsen, amely a juttatások forrása volt.
- Amennyiben a system arbitrátor bizonyítottnak látja, hogy az egyik csapat eltitkolt, szerződésen kívüli juttatásokat nyújtott egy játékosának, akkor a csapatra maximum 6,5 millió dolláros pénzbüntetést szabhat ki. Emellett elvonhat a csapattól két draftjogot (ennek körére nincs megkötés), az egyezséget megkötő csapatvezetőt maximum 500.000 dollár pénzbüntetésre ítélheti, és a csapatvezetőt maximum egy évig eltilthatja.
- Ha egy csapatot a franchise, vagy transition taghez kötődő külön alkuval kapcsolatban találnak bűnösnek, akkor a system arbitrátor a csapatra maximum 6,5 millió dolláros pénzbüntetést szabhat ki és az egyezséget megkötő csapatvezetőt maximum 500.000 dollár befizetésére kötelezheti. A komisszárnak joga van ezt a büntetést kiegészíteni, ha annak szükségét érzi, két draftjog (ennek körére nincs megkötés) megvonásával, valamint az egyezséget megkötő csapatvezető maximum egy évre szóló eltiltásával.

Az említett büntetések összege a kollektív szerződés által szabályozott időszakban (2011-2020) fokozatosan növekszik az AR növekedésének megfelelően, de évről évre maximum 10 %-kal.

A bevételek nyilvántartásával kapcsolatos szabályszegések

Amennyiben egy csapatot azon kapnak, hogy szándékosan informálta félre az NFL-t és a könyvelőket az AR-be tartozó és nem AR-be tartozó bevételeiről, valamint az AR és nem AR tételek könyvelésével kapcsolatban csalással él, akkor az ügy ugyancsak a system arbitrátor elé kerül. A csapatot ennek bebizonyosodása esetén az arbitrátor maximum 5 millió dollárig terjedő pénzbüntetésre ítélheti. A büntetés összege a kollektív szerződés által szabályozott időszakban (2011-2020) fokozatosan növekszik az AR növekedésének megfelelően, de évről évre maximum 10 %-kal.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése