2013. október 17., csütörtök

Az NFL fizetési sapka mechanizmusa - 5. rész: Fizetés, csapatszintű fizetés, a Paragraph 5 bér és az MSB könyvelése

A fizetési sapka limitre vonatkozó alapvető szabályok

- a generált fizetési sapka limit minden csapatra ugyanúgy vonatkozik,
- 2011-től kezdve a fizetési sapka limit megnövelhető minden csapat esetében az előző évben fel nem használt fizetési sapka hely következő évre történő átcsoportosításával, az átvitel tényéről, és annak összegéről a csapatoknak nyilatkoznia kell az alapszakasz végén,
- szintén változásokat okozhat a sapka összegében az úgynevezett sapka kedvezmények és jóváírások (pl.: amelyek adott évre elszámolt, de ki nem fizetett tételek esetén növelik meg a következő évi sapkát),
- egyetlen csapat által elszámolt csapatszintű fizetések összege sem lépheti túl az előbbieknek megfelelően módosított fizetési sapka összegét,
- az az igazolás, szerződéskötés, amely egy csapatot a módosított fizetési sapka fölé emelne, semmisnek tekintendő.

Az átvitt fizetési sapka hely a szabály első két évében,  2011-ről 2012-re és 2012-ről 2013-ra:


Az NFLPA által vezetett, napi négyszer frissített, nem hivatalos, az 51 legjobban kereső játékost tartalmazó fizetési sapka nyilvántartás: https://www.nflplayers.com/reports/RunPublicReport.aspx?report=top51

A fizetés és a csapatszintű fizetés

Fizetés: A játékos szerződésében rögzített minden olyan pénzbeli, vagyonbeli, befektetési instrumentumként átadott, kölcsönként nyújtott, vagy egyéb juttatás, leszámítva azokat a tételeket, amelyek az egyéb juttatások (Benefits) közé tartoznak. Emellett a fizetés részét képezik a csapattól a játékosnak fizetett olyan összegek is, amelyek a játékos nem futballhoz kötődő tevékenységéhez kapcsolódnak, amennyiben a tevékenység piaci értékét jelentősen alulmúlja a kifizetett juttatás. A független arbitrátor dönt arról, hogy egy ilyen tétel beszámít-e a fizetésbe, vagy sem, mérlegelése során arra helyezi a hangsúlyt, hogy összevesse, a játékos a tevékenységért mennyit kapott csapatától, és mennyit kapna a külső harmadik féltől ugyanezért a tevékenységért.

Csapatszintű fizetés: Az adott csapat által alkalmazott játékosok egyéni fizetésének összege, amely tartalmazza a következő tételeket:
- bármely tétel, amely a jelenlegi, vagy korábbi játékosokat megilleti az adott szezonban az aláírt szerződés értelmében, benne foglalva a lehívott opciókat,
- a draftolt újonc játékosok fizetése a draftolás napján a tender alkalmazásától az aktív listás minimálbérnek megfelelően, mindaddig, amíg a játékosok alá nem írják szerződésüket, le nem mondanak a jogaikról, vagy ha nem írnak alá szerződést, akkor az alapszakasz tízedik hetét követő keddi határidőig,
- az ERFA státuszú szabadügynökök (maximum három év rutinnal rendelkező, szabadügynökké váló játékosok) az ERFA tender kiosztásától az aktív listás minimálbérnek megfelelően, amíg a játékosok alá nem írják szerződésüket, vagy a csapat le nem mond a jogaikról,
- az RFA státuszú szabadügynökök (a négy év rutinnal rendelkező, szabadügynökké váló játékosok) a feljogosító ajánlat (qualifying offer) értékének megfelelően, amíg a játékosok alá nem írják szerződésüket, a csapat vissza nem vonja a feljogosító ajánlatokat, vagy a játékosok June 1 tendert nem kapnak,
- amennyiben RFA státuszú szabadügynökök June 1 vagy June 15 tendert kapnak, a tender értékének megfelelően, amíg alá nem írják szerződésüket, a csapat le nem mond a jogaikról, vagy ha a szerződések aláírására nem kerül sor az alapszakasz tízedik hetét követő keddi határidőig,
- az UFA státuszú szabadügynökök (az öt vagy több év rutinnal rendelkező, szabadügynökké váló játékosok) amennyiben June 1 tendert kapnak, július 15-étől beszámítanak a tender értékének megfelelően, egészen addig, amíg a játékosok alá nem írják szerződésüket, a csapat vissza nem vonja a tendert, le nem mond a játékosok jogairól, vagy a szerződések aláírására sor nem kerül az alapszakasz tízedik hetét követő keddi határidőig,
- a franchise taggel és transition taggel ellátott játékosok esetében a tag összege, amíg a játékos alá nem írja a szerződését, a csapat vissza nem vonja a tendert, le nem mond a játékosok jogairól, vagy a szerződések aláírására nem kerül sor az alapszakasz tízedik hetét követő keddi határidőig,
- bármely offer sheet összege, amíg a játékos alá nem írja szerződését bármely NFL csapathoz, vagy az offer sheetet vissza nem vonják,
- minden gyakorló csapat tag keresete, kivéve azt az esetet, amikor egy másik csapat keretébe kerülve a játékosnak három heti aktív listás minimálbére biztosított, akkor is, ha a három hétnél hamarabb az új csapat elbocsátja, vagy a saját gyakorló csapatába száműzi,
- bármely elbocsátott játékos esetében fennálló végkielégítési kötelezettség (termination pay),
- amennyiben egy játékos valamilyen fizetés összegére vonatkozó sérelem kapcsán fordul panasszal a ligához, akkor a beadványban vitatott összeg 40 %-a, vagy az ügy lezárultáig, vagy a szezon végéig, amelyik hamarabb bekövetkezik,
- ha az év végén az elszámolt 40 %-nál magasabb lenne a sérelmek kapcsán elszámolandó összeg, akkor a fennmaradó résszel csökkenteni kell a csapat következő évi fizetési sapkájának összegét (sapka módosító tétel),
- ha az év végén az elszámolt 40 %-nál alacsonyabb lenne a sérelmek kapcsán elszámolandó összeg, akkor a fennmaradó résszel növelni kell a csapat következő évi fizetési sapkájának összegét (sapka módosító tétel),
- a ligában szereplő csapatok számának növelése esetén a jelenlegi csapatoktól új csapathoz kerülő játékos esetében az edzőtáborban és az aktív listára kerüléskor járó bónusz (expansion bonus),
- a szezon első napján a csapatszintű fizetésbe számít az offseason workoutok napidíja, a minimális értéken, szorozva a játékosok számával, és a workoutok napjainak számával,
- a szezon első napján a csapatszintű fizetésbe beszámított offseason workoutok napidíjának korrekciója az offseason program végén következik be, az előre beszámított értékeket ekkor módosítják a valóban kifizetett tételekre,
- injury protection keretében kifizetett összegek 2016-tól kezdve,
- bármely más fizetés jellegű tétel, ami itt nem került felsorolásra.

A csapatszintű fizetés esetében többször felmerült az aktív listás minimálbér, és még ebben az írásban szóba kerül az inaktív listás minimálbér is, így érdemes ennek értékeit is megismerni.

Aktív listás minimálbér a teljesített szezonok függvényében:


Inaktív listás minimálbér a teljesített szezonok függvényében:Az adott évben a csapatszintű fizetés részeként figyelembe veendő tételek a fizetési sapkában való nyilvántartás szempontjából:
- Paragraph 5 bér (alapfizetés),
- aláírási bónuszok és akként viselkedő tételek,
- teljesítményösztönzők,
- garantált tételek,
- kölcsönök,
- fizetési előlegek,
- nem pénzbeli juttatások,
- évjáradékok,
- egyéb, nem nevesített tételek.

Különálló szabályozások a fizetési sapkára:

- az elcserélt játékosok fizetésének szabálya,
- szezon közben kötött szerződések szabálya,
- a 30 %-os szabály,
- a hosszabbítások ás újratárgyalások szabályai.

A Paragraph 5 bér

A furcsa név annak köszönhető, hogy a játékosok szerződésének ötödik szakasza szabályozza azt, hogy egy játékos az adott évben mennyi bérre jogosult. A sok egyéb tétel miatt, amit a játékosok szerződései tartalmazhatnak, én ezt a tételt többnyire alapfizetésként szoktam említeni. A Paragraph 5 bért hetente, vagy kéthetente utalják a játékosoknak a csapatok, de sor kerülhet egyéb megállapodásra is. A Titans például évek óta egy összegben fizeti ki az alapfizetést a játékosainak. A fizetési sapka szempontjából a teljes, adott évben keresett Paragraph 5 bért figyelembe kell venni, és a csapatszintű fizetés részének kell tekinteni. Kivételt képez ez alól az, amikor a szezonkezdet és az alapszakasz első mérkőzése között az 51 legmagasabb - szerződésben, tenderben, vagy offer sheetben rögzített - kereseten kívüli játékosnál csak a következő tételeket kell a sapkába számítani:
- bármely olyan alapfizetés tétel, amely felülmúlja az aktív/inaktív listás minimálbért a nem draftolt szabadügynökök (UDFA-k) esetében,
- bármely más játékos esetében az aktív/inaktív listás minimálbér több mint kétszeresének megfelelő Paragraph 5 bér.

Előfordulhat, hogy az adott bért, bár papíron a játékos megkeresi az adott évben, mégis külön egyezséget köt a csapattal annak a tételnek a későbbi kifizetésére.
Ha ebben az esetben a játékos az adott Paragraph 5 bér részletet csak leghamarabb a következő szezonban veheti kézhez, akkor halasztott kifizetésről beszélünk. Az ilyen halasztott kifizetéseket jelenértéken (diszkontrátával korrigálva) kell a megkeresés évébe könyvelni.
Ha a bér kifizetésére még az adott szezon vége előtt sor kerül, akkor nem beszélünk halasztott kifizetésről, és akkor a teljes összeget, korrekció nélkül az adott évre kell elszámolni.

Az MSB

Az MSB, a minimum salary benefit egy érdekes kezdeményezés, amelynek során a kifizetett tételeket az NFL csapatok két tételre osztják. Egyik részüket a fizetési sapkába, másikat pedig az egyéb juttatások (Benefits) közé kell elkönyvelni.

A minimum salary benefitre jogosultak köre:
Bármely olyan játékos, aki négy, vagy annál több felhalmozott szezonnal rendelkezik a ligában, és lejárt a szerződése, vagy elbocsátották.

A minimum salary benefit szerződés feltételei:
- a szerződés csak egy szezonra lehet érvényes,
- a szerződés alapfizetés (Paragraph 5 bér) tartalma megegyezik az adott játékosra érvényes minimálbérrel (mint azt korábban bemutattam, a teljesített szezonok számától függ a minimálbér mértéke),
- további, maximum limittel ellátott kompenzáció nyújtható különböző formákban (a csapatok általában aláírási bónuszokat alkalmaznak ennek, a 2013-ban maximum 65.000 dolláros kompenzációnak a terhére),
- amennyiben a játékos az offseasonben a workoutokért a minimális kifizetések feletti tételeket kap, akkor a teljes összeget a további kompenzáció részének kell tekinteni (nyilvánvalóan, ha a minimális napidíjat kapja, akkor az nem számít a további kompenzációba),
- a szerződés teljes garantált tartalma nem haladhatja meg az adott szezonban a két év rutinnal rendelkező játékos minimálbérét (2013-ban tehát 555.000 dollár a garantált tétel maximuma),
- a szerződés keretében járó alapfizetést (Paragraph 5 bért) a szezon alatt heti rendszerességgel kell kifizetni, nincs lehetőség kéthetenkénti, illetve más, egyezség alapján történő kifizetésre,
- a minimum salary benefit szerződéssel játszó játékos számára újabb ilyen szerződés nyújtható a játékos szezonbeli utolsó mérkőzése és a szerződés lejárata (március közepe) között.

A fizetési sapka kedvezmény:
- a szerződés a sapkába az adott évben érvényes, két év rutinnal rendelkező játékos minimálbérnek megfelelő összeggel számít be (2013-ban tehát 555.000 dollár a capben az értéke az összes ilyen szerződésnek),
- az ellenkező esetben szerepeltetett könyvelési érték, és a kedvezményes könyvelési érték különbözete az úgynevezett Player Benefit, amit az egyéb juttatások (Benefits) között kell nyilvántartani.

A minimum salary benefit fő összetevői, értékei:


Példa: Nézzük meg a Bears cornerének, Zack Bowmannek a szerződését. Bowman 2013. március 15-én írta alá minimum salary benefit szerződését egy évre, összesen 780.000 dollár értékben.
Mivel Bowman négy évet teljesített eddig az NFL-ben (2008-as egy mérkőzése nem jogosítja felhalmozott szezonra), így a számára érvényes minimálbér érték a 4-6 szezont teljesítettek minimálbére, vagyis 715.000 dollár. Emellett jogosult a maximum 65.000 dolláros további kompenzációra, amelynek teljes összegét megkapta aláírási bónusz formájában. Így lett a keresete 2013-ra 780.000 dollár. A Bears ebből garantálhatott volna 555.000 dollárt (65.000 dollár aláírási bónusz és maximum 490.000 dollár alapfizetés részlet), de csak 165.000 dollárt garantáltak (65.000 dollár aláírási bónusz és 100.000 dollár alapfizetés részlet). Bowman a capbe alapesetben 780.000 dolláron számítana be, de a minimum salary benefit szerződés miatt a sapka száma csupán 555.000 dollár, tehát a Bears a ténylegesnél 225.000 dollárral kevesebb pénzért számíthatja be játékosát a fizetési sapkába.

Az MSB-ről szóló leírásban már sor került az aláírási bónuszok említésére, amelynek a sorozat következő részét szentelem majd. Szintén önálló részt kapnak majd a teljesítményösztönzők, az egyéb tételek könyvelését pedig egy írásban foglalom majd össze pár speciális szabály társaságában.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése