2013. október 15., kedd

Az NFL fizetési sapka mechanizmusa - 4. rész: További AR könyvelési szabályok

Mielőtt belekezdenék a fizetési sapkába tartozó tételek könyvelési szabályainak ismertetésébe, még egyszer, utoljára visszatérek az All Revenue (továbbiakban: AR) könyvelési szabályaira, és pár speciális tételt veszünk sorra ennek a résznek a keretében.

Többéves szerződések / egyösszegű kifizetések: Amennyiben egy több évre vonatkozó szponzori megállapodás keretében egyösszegű kifizetésre kerülne sor olyan esetben, ha a kifizetésnek alapvetően több évet kellene érintenie, és az az AR részét képezné, akkor a következő módszerek valamelyike szerint kell a tételt több évre felosztva könyvelni:
- 5 évre, vagy a szerződés időtartamára (amelyik a rövidebb) egyenlő összegben felosztva,
- 10 évre, vagy a szerződés időtartamára (amelyik a rövidebb) egyenlő összegben felosztva.
Amennyiben azonban több évben is van kifizetés, akkor nem ezt a rendszert kell követni, hanem minden évhez az adott évben kapott összeget kell könyvelni.

Szponzori jellegű bevételek: A hivatalos, szerződéssel rendelkező szponzortól érkező bevételek, a számukra biztosított ingyenjegy névértékével csökkentve részei az AR-nek. Ha egy egyénnek vagy egy vállalkozásnak nincs szponzori szerződése a csapattal, akkor a tőle kapott hozzájárulások, csökkentve a biztosított ingyenjegyek névértékével részei az AR-nek. A jótékonysági jellegű felajánlások, amelyeket a csapatnak, vagy a csapathoz kötődő szervezetnek (pl. a csapat által létrehozott alapítvány) juttatnak el, a csapat bevételeinek minősülnek, és ennek megfelelően kell megítélni, hogy az AR részei, vagy sem. Az országos szintű szponzortól származó bevételeket a helyi AR-be kell könyvelni, amennyiben abban nem részesül a liga minden csapata, vagy pedig a tételhez aktivációs kitétel tartozik (pl. 20, vagy több csapat támogatása esetén aktiválódik), és a limit elérésére nem kerül sor.

Hirdetések barter jellegű tranzakcióban:
A barter jellegű hirdetéseket a hirdetők rátái (az ún. advertising rate card értékei) alapján kell könyvelni, az egyéb barter jellegű tételeket pedig piaci értéken. Amennyiben egy helyi TV vagy rádió promóció nem garantált (a csatorna egyoldalúan elállhat a szerződéstől, amikor akar), az ahhoz tartozó bevételek értéke nulla, kivéve, ha a szerződés tartalmaz egy fix összeget (ilyen esetben az összeg 25 %-a), vagy ha a valós érték jelentős a nulla értékhez képest. Amennyiben a TV vagy rádió promóció garantált, az ehhez tartozó bevételek értéke megfelel a hirdetők rátái szerinti összeg 100 %-ának. Ha a hirdetők rátái szerinti érték jelentősen meghaladják a hirdetés valós értékét, akkor a könyvelendő tételt a könyvelők lecsökkenthetik a valós érték szintjére.

Természetbeni tételek: Az NFL Ventures és annak kapcsolt vállalkozásai által a ligának biztosított természetbeni tételek nem számítanak az AR-be, a ligától a csapatok részére nyújtottak viszont részei az AR-nek.

Luxusrészlegek, prémium ülőhelyek: Ha ezeknek a helyeknek a bevételeihez való jogot értékesítik, és ezt a tranzakciót az NFL és az NFLPA nem tekinti PSL-nek, akkor az ebből származó bevételek az AR részei, mégpedig évente azonos mértékben leosztva az adott helyek maximális élettartamának ideje alatt. Amennyiben ezekre a helyekre szóló jogok többéves konstrukcióban való bérlésére és/vagy eladására kerül sor, akkor az ebből származó bevételek az AR részei, mégpedig évente azonos mértékben leosztva az adott helyekre szóló jogok bérléséről és/vagy eladásáról szóló szerződés időszaka alatt. Szintén az AR-be könyvelendő évekre leosztott módon, ha az említett két tranzakció valamelyikének keretében a csapat vagy annak a tulajdonosa a partnernek nem futball mérkőzésekre szóló jegyet ajánl fel, ad át térítés nélkül. Ezeknek a tételeknek az AR-be való beszámítás vagy piaci értéken, vagy névértéken történik, amelyik a kettő közül az alacsonyabb.

Kizárólagos értékesítési szerződések és névadó szponzori szerződések: Minden ilyen szerződésből származó bevétel az AR része kivéve a speciálisan szabályozott eseteket:
- Amennyiben a stadion a csapat és egy MLB, vagy MLS csapat otthona is, akkor csak a bevétel egy részét kell az AR-ben kimutatni.
- Ha nem a csapat üzemelteti a stadiont, akkor a kizárólagos értékesítési szerződések keretében a harmadik féltől befolyt bevételt csökkenteni kell az MLB csapatnak átadott tételekkel, és növelni az MLB csapattól kapott tételekkel. Pl. ha a csapat 500000 dollárt kap a kizárólagos értékesítési szerződés keretében (pl. a stadionban csak a Pepsi árulhat kólát), de ebből 300000-et tovább utal az MLB csapatnak, viszont kap az MLB csapattól egy parkolóként használható 150000 dollár értékű földterületet, akkor az AR-be a következő tétel könyvelendő: 500000-300000+150000=350000 dollár.
- Ha a csapat üzemelteti a stadiont, akkor a kizárólagos értékesítési szerződésekből befolyt bevételek közül az AR-be kerülő tétel kiszámítása: összes bevétel*(NFL mérkőzések nézőszáma / (MLB vagy MLS mérkőzések nézőszáma + NFL mérkőzések nézőszáma)).
- Ha nem a csapat üzemelteti a stadiont, akkor a névadó szponzori szerződések keretében a harmadik féltől befolyt bevételt csökkenteni kell az MLB csapatnak átadott tételekkel, és növelni az MLB csapattól kapott tételekkel.
- Ha a csapat üzemelteti a stadiont, akkor a névadó szponzori szerződésekből befolyt bevételek 60 %-át kell az AR-ben kimutatni.

Több csapat által használt stadionok: Ha a stadionokat az NFL mellett MLB, vagy MLS mérkőzésekre is használják, akkor azokat a bevételeket, amelyek minden, stadiont használó csapat számára befolynak a mindkét csapat mérkőzésein feltüntetett reklámokból, meg kell osztani a nézőszám alapján, és a megosztott mennyiség kerül az AR-ben nyilvántartásra, amely:
összes bevétel*(NFL mérkőzések nézőszáma / (MLB vagy MLS mérkőzések nézőszáma + NFL mérkőzések nézőszáma)). Ha már nincs másik profi csapat a stadionban, vagy egy harmadik fél birtokolja, tartja fent és üzemelteti a létesítményt, a bevételek teljes egészét be kell számítani az AR-be. Amennyiben olyan luxusrészleget értékesítenek, amely tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a részleg birtokosa nem csupán NFL, hanem MLB, vagy MLS mérkőzésekre is kilátogathat, a bevételeket meg kell osztani az NFL és az MLB, vagy MLS csapat között a ligák közötti egyezségnek megfelelően.

Nem USA területén megrendezett mérkőzések: Az AR nem tartalmazza a csapatok részére megtérített utazási költségeket ilyen mérkőzések esetében, hiszen kétszeri számbavétel esete merülne fel. A hazai csapat által elszámolt, az NFL által fedezett utazási költségeket az International Series esetében le kell vonni a bevételekből az AR-be való beszámítás előtt.

Nem hivatalos edzőmeccsek, edzőtáborok, edzői showk:
Az ilyen eseményekből származó bevételek az AR részeit képezik, kivéve amennyiben a nem hivatalos edzőmeccsek és edzőtáborok bevételeit jótékonysági célra fordítják. Abban az esetben a tételek nem az AR részei.

Játékosok büntetései: Csapat által kiszabott büntetések esetén, amennyiben a büntetés összegét a játékos bérének kifizetése előtt vonják le, és neki így a bér büntetéssel csökkentett részét fizetik ki, az összeg nem képezi az AR részét. Ha az összeget a játékos fizeti be, az része az AR-nek, kivéve, ha a büntetést jótékonysági célra ajánlja fel a csapata. A ligának befizetett büntetések nem képezik az AR részét.

Házon belüli média: Ha valamelyik csapat házon belül végez bármilyen média tevékenységet, akkor az abból származó bevételek esetében szükséges annak eldöntése, hogy mely az AR része, és mely nem az. Ilyen esetekben erről egy médiatapasztalattal rendelkező arbitrátor dönt, aki az NFL és NFLPA együttesen nevez ki a feladatra.

Jótékonysági aukciók bevételei:
Az ilyen jellegű aukciók bevételei nem számítanak az AR-be.

Bevételmegosztás: A csapatok közötti bevételmegosztásra külön csoportosított bevételek nem kerülnek újra számbavételre az AR szempontjából, hiszen egyszer már nyilvántartásra kerültek az AR részeként.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése