2013. október 9., szerda

Az NFL fizetési sapka mechanizmusa - 3. rész: A fizetési sapka és a játékosokkal kapcsolatos költségek generálása

A fizetési sapka története

Az 1993-as White vs. NFL per nagyon nagy változásokat hozott az NFL szabályozásában. A per eredményeként került be a kollektív szerződésbe a minden eddiginél több engedménnyel rendelkező, végre ténylegesen működő szabadügynök-piac, és akkor jelent meg a fizetési sapka "intézménye" is. Az első idény, amikor a fizetési sapkát alkalmazták, 1994 volt, azóta egy évet leszámítva minden évben meghatározták a salary cap értékét. 2010 volt az az év, amikor nem használtak fizetési sapkát, ennek oka az volt, hogy a tulajdonosok 2008-as, egyoldalú, kollektív szerződésből való kilépése következtében életbe lépett az Utolsó Év Terve, amely kimondja, hogy akkor nem alkalmazható arra az évre fizetési sapka. A sapka értéke 1994-től  fokozatosan nőtt 2009-ig. A 2011-es kollektív szerződés azonban az elharapódzó, játékosoknak jutó tételek miatt a dinamikusan növekvő összegek visszafogására tört. Emiatt a 2009-esnél alacsonyabb értéken rögzítették a 2011-es sapkát. Jelentősen a sapka összege azóta sem emelkedett, és még ma sem érte el a 2009-es szintet, de az új TV-s szerződések jövő évi érvénybe lépésével már jelentősebb emelkedéssel számolhatunk.

 
A fizetési sapkához és a játékosokkal kapcsolatos költségekhez kötődő fogalmak

A játékosokkal kapcsolatos költségek csapatonként:
a csapatok számára engedélyezett fizetési sapka és az egyéb juttatások (benefits) összessége.

2011-ben, az érvényben levő kollektív szerződés első évében ezek a tételek rögzítve voltak, egy előre meghatározott fix összeg került beállításra.
 
Fizetési sapka összesen: 3 852 000 000 dollár
Egyéb juttatások összesen: 704 800 000 dollár
A játékosokkal kapcsolatos költségek összesen: 4 556 800 000 dollár

Fizetési sapka csapatonként: 3 852 000 000 dollár/32 csapat=120 375 000 dollár
Egyéb juttatások csapatonként: 704 800 000 dollár/32 csapat=22 025 000 dollár
A játékosokkal kapcsolatos költségek csapatonként: 4 556 800 000 dollár/32 csapat=142 400 000 dollár

Egyéb juttatások (benefits): Minden olyan kifizetés, amit az NFL vagy csapatai a volt vagy jelenlegi játékosok számára foganatosítanak, a következő tételek keretében:
- nyugdíjkifizetések (benne foglalva a Bert Bell/Pete Rozelle Retirement Plant (visszavonult játékosok segítése 1993-tól) és a Second Career Savings Plant (NFL utáni karrier előkészítését támogató alap)),
- csoportos biztosítások díjai (élet, egészségügyi, fogászati területen és a Disability Plan (rokkantság, megváltozott munkaképesség esetén járó kifizetéseket biztosító alap) keretében),
- sérülés elleni biztosítások az Injury Protection keretében (csak 2011 és 2015 között),
- workers’ compensation, munkanélküli segély, társadalombiztosítási költségek,
- előszezonbeli napidíj és az alapszakasz alatti étkezési költségtérítés,
- utazási és szállásköltségek az offseason workoutokon résztvevőknek,
- az újonc orientációs programban résztvevők felmerülő költségeinek megtérítése,
- utazási és költöztetési költségek,
- a rájátszásra jutó fizetések, és a gyakorló csapat játékosainak fizetése a playoffban, kivéve, ha az adott gyakorló csapat játékos szerződése december 1-je után lépett érvénybe és a Practice Squad minimálbérnél magasabb összegről szól, ebben az esetben a bérköltségek között kell kimutatni,
- a játékosok egészségügyi ellátásának költségei (ennek a tételnek a részét képezi a játékosokról beszerzett videofelvételek költségeinek harmada, és a egészségügyi alkalmassági vizsgálatok költségeinek harmada; az egészségügyi ellátások költsége nem növekedhet 10 %-knál nagyobb összeggel évről évre),
- Severance Pay (a két vagy több felhalmozott szezonnal rendelkező játékosok (amelyből legalább egynek 1993 és 2020 között kell sorra kerülnie) támogatására aktív szezononként járó egyszeri kifizetés),
- Player Annuity Program (halasztott, egyösszegű kifizetések a legalább két szezont az NFL-ben töltő játékosok részére, kifizetésre a játékos visszavonulása után öt évvel kerülhet sor, és csak abban az esetben, ha akkorra a volt játékos betöltötte a 35 évet),
- Minimum Salary Benefit (a minimábérrel foglalkoztatott játékosok cap kedvezménye),
- Performance Based Pool (az alulfizetett játékosok teljesítményének díjazására létrehozott program),
- Tuition Assistance Plan (a játékosok tanulmányainak segítésére létrehozott alap),
- Gene Upshaw NFL Players Health Reimbursement Account (a 2006-ban, vagy azt követő bármely fizetési sapkával rendelkező szezonban aktív és addig legalább három felhalmozott szezonnal rendelkező volt játékosok egészségügyi ellátására létrehozott alap, amely megtérít egyes elszámolható egészségügyi költségeket a játékosoknak),
- 88 Benefit (a demenciában szenvedők segítésére létrehozott alap),
- Rookie Redistribution Fund (az új újonc modell következtében megspórolt játékosokkal kapcsolatos kifizetések egy részének átcsoportosítása révén létrehozott alap),
- Legacy Benefit (az 1993 előtt visszavonultak segítésére elkülönített 620 millió dolláros alap költségeinek 49 %-a számít egyéb juttatásnak),
- Neuro-Cognitive Disability Plan (a tartós neuro-kognitív megbetegedéssel rendelkezők támogatására létrehozott alap, azok részére, akik sem a Disability Plan, sem a Rozelle-féle Retirement Plan keretében nem kapnak kifizetéseket),
- Long-term Care Insurance Program (a 2015-től az Injury Protection helyére lépő program).

Stadion keret:
NFLPA hozzájárulás nélkül az NFL a stadionokkal kapcsolatos költségek fedezésére minden évben elszámolhat az adott évi All Revenue (továbbiakban: AR) maximum 1,5 %-áig terjedő összeget.
Ennek a tételnek a része lehet:
- a stadionépítésekhez, stadionok felújításához való magán hozzájárulás 50 %-a, adja azt a csapat, a csapathoz kötődő vállalkozás, vagy a liga (amortizáció maximum 15 év alatt),
- a Kaliforniában megvalósuló stadionépítésekhez, stadionok felújításához való magán hozzájárulás 75 %-a, adja azt a csapat, a csapathoz kötődő vállalkozás, vagy a liga (amortizáció maximum 15 év alatt),
- az AR részeként el nem számolt PSL és PSR bevételek 70 %-a (amortizáció maximum 15 év alatt),
- minden az AR részeként el nem számolt névadó szponzori szerződésből származó bevétel 100 %-a (amortizáció a szerződés idejére, de maximum 15 év alatt),
- minden stadionbeli szurkolói élmény fokozására elköltött pénzmennyiség 50 %-a (amortizáció 5 év alatt, kivéve videokijelzők, amelyeknél 7 év alatt).
Ha a felsorolt tételek összessége meghaladja a 1,5 %-os előírást, akkor az AR maximum 1,5 %-a lehet csak elszámolható, kivéve, ha az NFL és az NFLPA külön egyezséget köt a limit egyszeri, vagy hosszú távú emeléséről.

A stadion keret sapka hatás garanciája: Talán az egész kollektív szerződés legbonyolultabb mechanizmusa ez, amely abban az esetben lép érvénybe, ha a stadion keretre elszámolt összeg alapesetben, csökkentés híján felülmúlná a 1,5 %-ot. Ekkor azokat a PSL, PSR és névadó szponzori szerződésből származó bevételeket kell korrigálni, amelyeket nem számítottak be az AR-be a kalkuláció során. Ebben az esetben két fogalmat érdemes megismerni, az Exclusion Cap Effectet (AR-ből kihagyott tételek sapka hatása, továbbiakban: ECE), és az Incremental Cap Effectet (járulékos sapka hatás, továbbiakban: ICE).

ECE= 0,4*AR-ből kihagyott bevételek
ICE= 0.4*(a PSL, PSR, vagy névadó szponzori pénzekből finanszírozott stadion bevételei-a csapat előző stadionjának a bevételei az előző évben)
Alapesetben az ICE-nek el kell érnie, vagy meg kell haladnia az ECE 125 %-át. Ha erre nem kerül sor, akkor Shortfallról, elmaradásról beszélünk. Ez az elmaradás megszüntethető azzal, hogy az AR-be további összegeket vonnak be.
Példaként: Ha 2018-ban az AR terhére elszámolt stadion keret túllépné az AR 1,5 %-át, és az adott évre egy adott stadion PSL-jéből 20 millió dollárt könyvelnek be, akkor az adott stadion ECE-je a 20 millió 40 %-a, vagyis 8 millió dollár. Alapesetben az ICE tehát az ECE 125 %-a, vagyis 8 millió*1,25, azaz 10 millió dollár lenne. Amennyiben azonban az ICE is csak 8 millió dollár, akkor ez 2 millió dolláros elmaradást jelent. Mivel az ICE 40 %-os érték, így ahhoz, hogy a 2 milliós különbség megszűnjön, az AR-be 5 milliós összeg (2/0,4) bepótlására van szükség.

Az NFL-nek lehetősége van, hogy a stadion keret kalkulálásakor ne vegye figyelembe az esetlegesen Los Angelesben beindított stadion projektet, és annak bevonandó tételeit. Ebben az esetben az NFLPA-vel közösen megfelelő megoldást keresnek a helyzet kezelésére.

Közös hozzájárulás: 
2012-től kezdve minden évben kell lennie egy olyan összegnek, amelyet az NFL és az NFLPA együttesen áldoz fel annak érdekében, hogy a már visszavonult játékosok helyzetét könnyítse. 2012-ben, az első évben a közös hozzájárulás mértéke 55 millió dollár, amely évről évre 5 %-kal növekszik a kollektív szerződés lezárultáig, 2020-ig. A hozzájárulás részei:
- a visszavonult játékosok egészségmegőrzésére, egészségügyi vizsgálataira, alapjaira (többek között a Former Player Life Improvement Planre) elkülönített összeg (2012-ben 22 millió dollár),
- egészségügyi kutatásokra felhasznált összeg (2012-ben 11 millió dollár),
- olyan alapítványok, egyesületek és jótékonysági intézmények számára felajánlott összeg, amelyek fókuszában a fiatalok és az egészségmegőrzés szerepelnek (2012-ben 22 millió dollár).

A játékosokkal kapcsolatos költségek generálása

Mint azt már fentebb tisztáztuk, a generálandó tételünk nem más, mint a fizetési sapka és az egyéb juttatások (benefits) összessége. Már az előző írásban is elkülönítettük az AR előrejelzésénél három csoportba az AR összetevőket, annak oka még az összeget megalapozó dokumentumok azonosítása volt. A játékosokkal kapcsolatos költségek kapcsán viszont az ok az, hogy más és más százalékban kerülnek ezek a tételek beszámításra a kalkuláció során. 

A három elkülönített AR kategória és a hozzájuk tartozó tételek: 

a.) ligaszintű média AR:
- teljes mérkőzés, vagy mérkőzésrészlet élő, vagy halasztott közvetítéséhez kapcsolódó TV-s jogok bevételei nemzeti vagy regionális szinten, leszámítva az NFL Networköt,
- mérkőzések élő, vagy halasztott közvetítéséhez kapcsolódó TV-s jogok bevételei nemzetközi szinten,
- nemzeti, területi, szatellit vagy internetes rádiók bevételei (jelenleg ide tartozik a liga Westwood One-nal és Sirius-szal kötött szerződése keretében járó bevétel),
- kizárólagos TV-s szerződések (jelenleg ide tartozik a CBS, a FOX, az NBC, az ESPN és a DirecTV szerződése keretében járó bevétel).
b.) NFL Ventures és rájátszás AR:
- a rájátszásbeli mérkőzésekből származó, nem előző pont alá sorolt bevételek,
- az NFL-hez kötődő vállalkozások (NFL Ventures, NFL Network, NFL Properties, NFL Enterprises, NFL Productions, NFL Digital (NFL.com és NFL Mobile)) tevékenységéből származó bevétel (jelenleg ide tartozik az NFL Network összes bevétele, benne a Redzone csatorna bevételei is, a Verizon szerződés bevételei, a Game Pass bevételei, a Preseason Online bevételei, és az NFL Films bevételei).
c.) helyi AR:
-minden olyan bevétel, amely nem tartozik a fentebb említett két kategóriába.

Minden, AR-be sorolható tétel csupán egy alkalommal jelenhet meg a kategóriákban, nincs lehetőség arra, hogy egy bevétel tétel két vagy három kategóriába is besorolható legyen. Amennyiben a jövőben csatolva értékesítenék a ligaszintű média AR-be tartozó tételhez egy olyan tételt, amely az NFL Ventures és rájátszás AR, vagy a helyi AR alá is besorolható lenne, akkor az NFL és NFLPA egyezsége szükséges ahhoz, mely csoportba kerül a tétel besorolásra. Ha nem jutnak megegyezésre, javaslataikat az allokációs arbitrátor elé kell terjeszteniük, aki dönt, hogy a két fél javaslatából melyiket fogadja el.

Mint azt írtam, 2011-re rögzítették mind a játékosokkal kapcsolatos költségeket, mind a fizetési sapka nagyságát, mind pedig az egyéb juttatások (benefits) összegét. A következő években, egészen 2020-ig azonban a következőknek megfelelően határozzák meg a különböző összegeket: 

A játékosokkal kapcsolatos költségek ligaszinten = a ligaszintű AR 55 %-a + az új üzleti kezdeményezések bevételeivel csökkentett NFL Ventures és rájátszás AR 45 %-a + a helyi AR 40 %-a + amennyiben releváns, az új üzleti kezdeményezések nettó bevételeinek (költségekkel csökkentett bevételeinek) 50 %-a - a közös hozzájárulás 47,5 %-a. 

Amennyiben 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben a játékosokkal kapcsolatos költségek a stadion keret levonása nélkül meghaladnák az előrejelzett AR 48 %-át, akkor azt 48 %-ra kell csökkenteni. Ugyanez a limit a 2015 és 2020 közötti években 48,5 %.
Emellett, ha bármely évben a játékosokkal kapcsolatos költségek a stadion keret levonása nélkül nem érnék el az előrejelzett AR 47 %-át, akkor azt 47 %-ra kell növelni.
A stadion keret levonása után a játékosokkal kapcsolatos költségek nem lehetnek a 2012 és 2014 közötti években alacsonyabbak, mint az előrejelzett AR 47 %-a, 2015-ben és 2016-ban az előrejelzett AR 46,5 %-a, a 2017 és 2020 közötti években pedig az előrejelzett AR 46 %-a.
2012-ben és 2013-ban a játékosokkal kapcsolatos csapatonkénti költségek nem lehetnek alacsonyabbak, mint a 2011-es 142,4 millió dollár. Amennyiben alacsonyabb lenne ez az érték, azt 142,4 millió dollárra kell növelni. 

Az egyéb juttatásokat (benefits) becsléssel határozzák meg.
A csapatokra alkalmazott fizetési sapka összege a játékosokkal kapcsolatos költségek és a becsült egyéb juttatások különbsége, osztva a csapatok számával, vagyis jelenleg 32-vel.

A garantált, játékosokkal kapcsolatos költség százalék:

Bármely év, és az azt megelőző év játékosokkal kapcsolatos költségeinek AR-ben kifejezett százalékának átlaga nem lehet alacsonyabb, mint 47 %.
Amennyiben év végén kiderülne, hogy a két év átlaga kevesebb lesz 47 %-nál, akkor a következő év játékosokkal kapcsolatos költségei, és azon belül is a csapatokra vonatkozó fizetési sapka érték növelésre kerül. A növekedés mértéke olyan lesz, hogy annak következtében az elmúlt két év átlaga elérje a 47 %-ot. 
Amennyiben abban az évben, amikor a garantált érték korábbi nem teljesítése miatt fizetési sapkát emeltek, és év végén kiderül, hogy az új, generált, két évre vonatkozó mutató meghaladja a 47 %-ot, az értéket 47 %-ra kell csökkenteni, és a következő év játékosokkal kapcsolatos költségeit, és azon belül a csapatokra vonatkozó fizetési sapkát csökkenteni kell. A csökkentő korrekció sohasem haladhatja meg a korábbi növelő korrekció mértékét.

A garantált, ligaszintű pénzköltésre vonatkozó minimum: 

Ez a szabályozás nem a könyvelt összegre vonatkozik, hanem a ténylegesen elköltött pénzmennyiségre, de egyelőre még csak ligaszinten. Pénzköltésnek minősül a Paragraph 5 bérre (alapfizetésre) költött pénzmennyiség, a kifizetett aláírási bónuszok, és minden olyan pénzformát öltő kifizetés, ami az adott évben történt meg, és nem minősül egyéb juttatásnak (benefits).
2011-ben és 2012-ben a liga csapatainak összességében legalább a fizetési sapka 99 %-át el kell költeniük. Az elköltendő összeget úgy kapjuk meg 2011-re, hogy a csapatszintű fizetési sapka összegét megszorozzuk 32-vel, majd 0,99-cel. Szintén így határozzuk meg az értéket 2012-re.
2013 és 2016 között, illetve 2017 és 2020 között a liga csapatainak összességében legalább a fizetési sapka 95 %-át el kell költeniük. Az elköltendő összeget úgy kapjuk meg a 2013 és 2016 közötti időszakra, hogy hogy a 2013-as, 2014-es, 2015-ös és 2016-os csapatszintű fizetési sapka összegeit összeadjuk, az összeget megszorozzuk 32-vel, majd 0,95-tel. Szintén így határozzuk meg az értéket a 2017 és 2020 közötti időszakra.
Az adott időszakok végén (2011, 2012, 2016, vagy 2020) a limittől való ligaszintű elmaradás esetén az NFLPA allokációs döntése alapján kell az adott időszakban a ligában szereplő játékosok között elosztani a csapatok által visszapótolt összeget. A kifizetésekre a következő év szeptember 15-éig sor kell kerüljön.

A garantált, csapatszintű pénzköltésre vonatkozó minimum:


Az előző szabályozás kiterjesztése a csapatok szintjére. A csapatok számára 2011-re és 2012-re vonatkozóan nincs limit. 2013 és 2016 között, illetve 2017 és 2020 között a liga csapatainak egyenként legalább a fizetési sapka 89 %-át el kell költeniük. Az elköltendő összeget úgy kapjuk meg a 2013 és 2016 közötti időszakra, hogy a 2013-as, 2014-es, 2015-ös és 2016-os fizetési sapka értékeit összeadjuk, s az összeget megszorozzuk 0,89-cel. Szintén így határozzuk meg az értéket a 2017 és 2020 közötti időszakra.
Az adott időszakok végén (2016, vagy 2020) a limittől való ligaszintű elmaradás esetén az NFLPA allokációs döntése alapján kell az adott időszakban a ligában szereplő  játékosok között elosztani a csapatok által visszapótolt összeget. A kifizetésekre a következő év szeptember 15-éig sor kell kerüljön.
A ligaszintű limit visszapótlásakor a csapatok által ennek a szabályozásnak megfelelően foganatosított visszapótlást le kell vonni a befizetendő értékből.
Amennyiben egy csapat nem teljesíti időben a szükséges kifizetéseket, abban az esetben az NFL fizet helyette.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése