2013. október 4., péntek

Az NFL fizetési sapka mechanizmusa - 2. rész: Az SPL és nyilvántartásai, az AR előrejelzése

A Special Purpose Letter és nyilvántartásai

Mivel az előző részben bemutatott All Revenue (továbbiakban: AR) képezi a fizetési sapka alapját, így elengedhetetlen, hogy arról a lehető legpontosabb nyilvántartásokat vezessenek a liga és csapatai számára. Ezért egy Egyesült Államokban (és többnyire világviszonylatban is) elismert, és független könyvelő céget bíznak meg a feladatok ellátásával. A könyvelő vállalkozás igénybevételének finanszírozását az NFL és NFLPA együttesen végzi, a költségek 50 %-át állja a liga, és ugyanennyit a játékos-szakszervezet. A könyvelő vállalkozás megbízatása évről évre megújul, kivéve, ha az egyik -, vagy mindkét fél eláll a szerződéstől az erre lehetőséget adó, május 1. és július 1. közötti időszakban. A cég feladata az úgynevezett Special Purpose Letter-ök (továbbiakban: SPL) elkészítése. 

Az SPL egy adott időpontra vonatkozóan tartalmazza a következő tételek nyilvántartását csapatszinten és ligaszinten:
- AR,
- a játékosok foglalkoztatásának költségei,
- csapatszintű fizetés,
- tényleges pénzköltés,
- a játékosokat megillető egyéb juttatások (benefits).

Az AR előrejelzése

Minden szezon kezdete előtt az NFL és az NFLPA összeül annak érdekében, hogy eldöntsék, mi alapján becsüljék előre az AR-t, és a játékosokat megillető egyéb juttatásokat (benefits).
Amennyiben erről nincs külön egyezség, akkor a következő tételek alapján kell az AR előrejelzést elkészíteni:
- a liga média bevételeinek figyelembe vétele a szerződések alapján,
- az NFL Ventures bevételei a szerződések alapján, illetve a szerződések összegét kiegészítve a szerződésekben nem rögzített, de AR növekedéshez kötött tételekkel,
- a helyi bevételeket a jegybevételek szempontjából az előző évi átlagos jegyár, és az előző évi átlagnézőszám szorzataként kell figyelembe venni, míg a többi helyi bevételt a megállapodásban rögzített éves növekedési ütem alapján, annak hiányában pedig az elmúlt négy év átlagos növekedése alapján kell rögzíteni.
A helyi bevételeknél építeni kell arra is, hogy figyelembe vegyék az újonnan épült stadionok hatásait.

Amint megvan, hogy mi alapján kell elkészíteni az AR és játékosokat megillető egyéb juttatások becslését, a könyvelő vállalkozás felelőssége, hogy összeállítson egy időközi SPL-t. Az időközi SPL tartalmazza az adott évre esedékes, januárig realizált tételek alapján készített tényadatokat, és a jövő évre vonatkozó becsléseken alapuló AR-t és játékosokat megillető egyéb juttatásokat, amelynek értéke lesz a következő szezonra előrejelzett AR és benefits érték meghatározója. A felsoroltakból az előrejelzett AR a fizetési sapka alapja.
A becsléseket legkésőbb 14 napon belül módosítani kell, amennyiben a becslés és a következő szezon kezdete között új TV-s szerződéseket kötnének, amelyek a következő szezontól lépnek érvénybe, vagy egy vagy több új csapat következő évbeli ligában való indulását engedélyezné az NFL. A becsült AR változása a fizetési sapka összegének változásához vezet.
Az NFLPA élhet azzal a lehetőséggel, hogy az egyéb juttatásokat, vagy annak egy részét a következő évben befagyassza, csökkentse, vagy növelje. A becsléseket ennek megfelelően módosítani kell, és ennek szintén hatása van a fizetési sapka összegére.

A könyvelő cégnek a végső SPL-t - amely az üzleti év vége, március 31. szerinti állapotot tükrözi - legkésőbb augusztus 30-áig kell elkészítenie.
Ez alól kivételt képez a kollektív szerződés utolsó éve, 2020, akkor ugyanis a végső SPL-nek május 1-jéig kell elkészülnie. Minden SPL kimutatás az összes, adott pillanatban rendelkezésre álló információ felhasználásával kell elkészüljön.

Ha a 2010-es évet követő bármely évben hiba történik akár az előrejelzett, akár a tényleges AR, az egyéb juttatások (benefits) és a játékosok foglalkoztatási költségének nyilvántartásában és az a hiba hiányában a fizetési sapka összegének növekedéséhez, vagy csökkenéséhez vezetett volna az adott évben, akkor a tévedés következményével (növelés, vagy csökkentés) korrigálni kell a következő év fizetési sapkáját. A hiba összegét kamatostul kell figyelembe venni a következő sapka módosításakor. A korrekció a kollektív szerződés által szabályozott utolsó évben, 2020-ban azonnali módosítást jelent a 2020-as sapkában, a korrekciót ebben az esetben nem a következő szezonban hajtják végre. Minden 25 000 dollárnál nagyobb tévedés esetén a korrekció előtt szükséges a hibát bizonyító iratok eljuttatása az NFL-hez és az NFLPA-hez.

A könyvelő vállalkozás számára hozzáférést kell biztosítani a csapatok helyi könyvelői által elkészített beszámolókhoz - amelyek adatainak felhasználása során esetleges hibák feltárása esetén a javított értékekkel kalkulálhatnak tovább - valamint a csapatok és a liga központi auditált beszámolóihoz. A könyvelő céggel kötött szerződés szigorúan kiköti, hogy sem a nyilvánosság, sem az NFLPA felé nem szivárogtathatóak ki a megkapott adatok.
A könyvelőknek értesíteniük kell az NFL-t és az NFLPA-t, amennyiben kérdésük merül fel a csapatok által számukra biztosított adatokkal kapcsolatban, vagy ha valamilyen javítást javasolnak a csapatok által rendelkezésükre bocsátott nyilvántartásokban.
Amennyiben valamilyen vita merülne fel a bevallott bevételekkel kapcsolatban, amely az NFL és NFLPA között feloldhatatlan ellentéthez vezet, akkor a könyvelő vállalkozásnak kell ezt a helyzetet érveléssel, meggyőzéssel áthidalnia. Ha a vitatott összeg eléri, vagy meghaladja az 5 millió dollárt, a system arbitrátort is be kell vonni a folyamatokba. Amennyiben a vitatott összeg 5 és 10 millió dollár közé esik, akkor egy gyorsított lefolyású meghallgatást kell levezényelnie az arbitrátornak, amelynek hossza maximum egy nap. Ha a vitató félnek nem sikerül a vitából győztesen kikerülnie, akkor a másik fél felmerülő költségeinek megtérítésére kötelezett. Amennyiben a vitatott összeg felülmúlja a 10 millió dollárt, hosszabb, egy napon túlnyúló meghallgatás is engedélyezett.

A végső SPL benyújtása után az NFLPA-nak joga van arra, hogy saját költségen egy könyvvizsgáló cég segítségével végrehajtsa a liga és az NFL csapatok teljes auditját, annak céljából, hogy meggyőződjön, hogy a rendelkezésre álló információknak megfelelően került-e összeállításra a végső SPL. Ilyen esetben az NFLPA könyvvizsgálóját az összes szükséges helyre elkíséri az NFL egy képviselője, annak érdekében, hogy szabálytalanságra ne kerüljön sor az eljárás folyamán. A könyvvizsgálónak a munkáját legkésőbb a következő végső SPL benyújtása előtt 60 nappal be kell fejeznie, hogy a következő végső SPL tartalmazhassa az esetlegesen feltárt hibák korrekcióit. A csapatoknak kötelező együttműködnie az NFLPA könyvvizsgálójával, munkavégzését akadályozni tilos. A könyvvizsgáló szigorú titoktartási kötelezettséggel tartozik a csapatok és az NFL felé. Jelentésében a feltárt esetleges problémákat bemutathatja, de azokat alátámasztó hivatalos papírokat nem mellékelhet. Amennyiben a jelentés alapján az NFLPA úgy dönt, hogy megvizsgálja közelebbről a kérdést, a jelentést alátámasztó irat(ok) megosztható(ak) az NFLPA ügyvezető igazgatójával, fő jogtanácsosával, három NFLPA alkalmazottal és az NFLPA végrehajtó bizottságának három tagjával (utóbbi hat fő nevét az NFL-lel a dokumentum megosztása előtt közölni kell), valamint kötelezően eljuttatandó(ak) a system arbitrátorhoz. Négy munkanappal a system arbitrátorhoz való benyújtás előtt az NFL-t tájékoztatni kell a felmerült problémák gyanújáról.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése