2013. október 30., szerda

2014-es NEA pályázatok

Október 22-én a Nemzeti Együttműködési Alap nyilvánosságra hozta a 2014-re vonatkozó működési és szakmai pályázatainak kiírásait. Ezek a pályázatok azok, amelyek sok segítséget jelenthetnek a magyar amerikai foci csapatok működésének és szakmai projektjeinek támogatásában, így ajánlott minden magyar csapat számára a pályázatok elkészítése. A pályázatokat továbbra is az EPER rendszerben lehet elkészíteni, és azon keresztül is kell beadni. 

A sport és szabadidős jellegű tevékenységek továbbra is a Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumba tartoznak, így a csapatoknak a NEA-MA-14-M és NEA-MA-14-SZ azonosítójú pályázatokat kell beadniuk. Továbbra is egyesületek, alapítványok és szövetségek pályázhatnak mindkét pályázatra. Így a pályázat azon csapatok számára áll nyitva, melyek egyesületi formában működnek, valamint pályázhat a MAFSZ is, mint szövetség.

Minden szervezet egy működési és egy szakmai pályázatot nyújthat be, költségeket a működési pályázat keretében 2014.03.11-től 2015.03.10-ig, a szakmai pályázat keretében 2014.04.01-től 2015.03.31-ig lehet elszámolni. Van lehetőség vissza nem térítendő, vagy visszatérítendő támogatásra is, illetve egy pályázat lehet előfinanszírozott vagy utófinanszírozott is.

A működési pályázatok keretében igényelhető támogatás minimuma 250 000 Ft, maximuma 3 000 000 Ft, a szakmai pályázatok keretében pedig minimum 100 000 Ft, maximum 3 000 000 Ft elérhető.
Az önrész mértéke mindkét pályázat keretében a pályázott összeg 10 %-a, amely elszámolható közérdekű munka, vagy készpénz formájában is. 

A működési pályázat a csapatok üzemeltetésének alapvető működési költségeinek támogatására vehetőek igénybe, amelyeket a következő kategóriákba lehet besorolni:

A. Dologi kiadások 
A1. Ingatlan üzemeltetés költségei 
A2. Jármű üzemeltetés költségei 
A3. Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei 
A4. Adminisztráció költségei 
A5. PR, marketing költségek 
A6. Humán-erőforrás fejlesztésének költségei 
A7. Kommunikációs költségek 
A8. Utazás, kiküldetés költségei 
A9. Szállítás költségei 
A10. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei 
A11. Szervezetfejlesztés 
A12. Egyéb beszerzések, szolgáltatások 
B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei 
B1. Bérköltség (bérszámfejtett) 
B2. Megbízási díj(bérszámfejtett) 
B3. Ösztöndíj 
B4. Egyszerűsített foglalkoztatás költségei (illetve az ezt felváltó foglalkoztatás költségei) 
B5. Folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek 
B6. Önkéntes foglalkoztatott költségei 
C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése 
C1. Tárgyi eszköz beszerzés 
C2. Immateriális javak beszerzése 
T. Térítésmentes hozzájárulás (kizárólag a önrész elszámolásához)  

A költségvetés „B” Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei fősorán legfeljebb a megítélt támogatási összeg 40 %-a számolható el. 
A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés, akár munkaszerződés útján – nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20 %-át. 
A költségvetés „C" Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése fősorán legfeljebb a megítélt támogatási összeg 20 %-a számolható el.

A szakmai pályázatban megvalósítandó projektek témái a következőek lehetnek:

- civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása,
- nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása,
- civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása,
- civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása,
- civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.

A felmerülő költségtételek a működési pályázat esetében már említett kategóriákba besorolva számolhatóak el.

Az érvényes pályázat benyújtásának előfeltétele az érvényes, az Alapkezelő által visszaigazolt EPER regisztrációs nyilatkozat megléte, amely a regisztrációs dokumentum megfelelő kitöltésével, nyomtatásával és beküldésével érhető el.  
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj határidőben történő átutalása. Ennek összege 2 000 Ft. Ha valaki már befizette a 2014-es működési pályázat keretében az összeget, azt újra nem kell megtenni a szakmai pályázat beadása előtt. A költségtérítést legkésőbb a pályázati beadási határidő végéig kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

A működési pályázat benyújtásának határideje: 2013.11.27. 23:59
A szakmai pályázat benyújtásának határideje: 2013.12.02. 23:59

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése