2013. szeptember 3., kedd

Kiegyezés az agyrázkódásokkal kapcsolatos perben

Múlt hét pénteken érkezett a nagy bejelentés, amely szerint véget érthet a pereskedés a több mint 4500, egykor NFL-ben játszó felperes, és az NFL között az agyrázkódásokkal kapcsolatos, összevont csoportos perben. Ennek az oka az, hogy a felek egyezségre jutottak, amelynek értelmében a liga minimum 765 millió dollárt fizethet az agyrázkódások károsultjainak.

Az előzmények
Az egyenként beadott több száz keresetet még a tavalyi év folyamán csoportos perré egyesítették, az ügyért pedig Anita Brody philadelphiai bírónő lett a felelős. Az NFL a bírónő előtt kérte a perek visszadobását arra hivatkozva, hogy a CBA rendelkezései miatt ebben az ügyben nem a bíróság illetékes és a visszavonult játékosokat már a kollektív szerződés szerint megilletik bizonyos egészségügyi juttatások. Az NFL nem vállalt felelősséget azért, ami a játékosokkal történt, továbbra sem ismerte el hivatalosan azt, hogy a karrier alatt elszenvedett agyrázkódásoknak és a karrier után kialakult idegrendszeri és szellemi leépüléseknek köze lenne egymáshoz. Július 8-án Brody bírónő mediációt rendelt el a felek között, amelynek lefolytatásával Layn Phillips, korábbi kerületi bírót bízta meg. Phillips munkája közel két hónap alatt eredményre vezetett, a volt játékosok képviselete és az NFL egyezségre jutott, augusztus 29-én benyújtották a még bírósági jóváhagyás előtti kiegyezés tervezetét Brody bírónőnek.

A kiegyezés legfőbb pontja
Az első, és leglényegesebb pont, hogy az NFL nem vállal semmiféle felelősséget, nem ismeri el azt sem, hogy a visszavonult játékosok jelenlegi fájdalmai, kínjai, szenvedése azért tart, mert valaha is amerikai fociztak a ligában, vagy az sem, hogy az egyáltalán a futball következménye. A felek úgy tekintenek a kiegyezésre, mint egy már visszavonult játékosok érdekében történő, 20 évre vonatkozó juttatássorozatra, azért, hogy tegyenek a volt játékosok és azok családjai érdekében. Ennek megfelelően csakis azok a játékosok részesülhetnek a kiegyezés pénzügyi juttatásaiból, akik a kiegyezés bírósági jóváhagyásakor már visszavonult státuszban vannak.

A pénzügyek 
- Az NFL biztosítja a visszavonult játékosok alapvető orvosi vizsgálatát, amelynek keretében a problémák feltárására kerülhet sor, maximum összességében 75 millió dolláros értékig. Az alapvető orvosi vizsgálatra a költségkeret 10 évig áll fenn, utána a fennmaradó összeg bevonható más jellegű költségek fedezésére.
- Az NFL maximum 675 milliós dollár értékig kifizetéseket teljesít a kognitív zavarokkal, demenciával, Alzheimer-kórral, ALS-szel, vagy egyéb szellemi és idegrendszeri problémával küzdő volt játékosok számára. Az összeg mértéke a diagnózistól, az életkortól, az NFL-ben teljesített szezonok számától, és egyéb faktoroktól függ, amelyeket a bíróság által alkalmazott adminisztrátor mellett dolgozó független orvosok határoznak meg. Ha a visszavonult játékos állapota idővel jelentősen romlik, akkor további kifizetésekre lehet jogosult a 675 millió dolláros alapból. Ha nem lesz elegendő a 675 milliós keret minden kognitív problémával küzdő volt játékos megsegítésére, akkor a kiegyezés teljesülésének felügyeletével megbízott adminisztrátor egyszeri, maximum 37,5 millió dolláros NFL által biztosított pótalap felállítását kezdeményezheti a bíróságon.
- Az NFL 10 millió dollár értékű alapot állít fel annak érdekében, hogy abból a kognitív zavarokkal kapcsolatos kutatásokat folytassanak, a visszavonult játékosokkal megismertessék az egészségügyi programokat, és a fiatalokat oktassák a kognitív zavarokkal, illetve a biztonsági kockázatokkal kapcsolatban.
- Az NFL 4 millió dollár értékig fedezi a felperes volt játékosok és családjuk kiegyezéssel kapcsolatos tájékoztatásának költségeit (minden egyes felperesnek kiküldött levél, és felhívás).
- Az NFL fedezi a kiegyezés teljesülésének felügyeletével megbízott adminisztrátor alkalmazási költségeinek 50 %-át a következő 20 évre, maximum 1 millió dollár értékben.
- Az NFL fedezi mindezek felett az összes pereskedéssel kapcsolatos, bíróság által megállapított költséget, valamint a felperesek jogi képviseletének költségeit is.
- A kifizetések 50 %-ára a kiegyezést követő 3 évben, a fennmaradó 50 %-éra pedig a következő 17 évben kerül sor, egyenletes összegben. Ennek megfelelően a 32 NFL csapat mindegyike 23 906 250 dollárt fizet be az összesen 765 milliós költségbe (ez az összeg a pótalap felállítása esetén nő), amit az NFL a kiegyezés keretében felvállal. Az első három év mindegyikében az NFL csapatok egyenként 3 984 375 dollárt fizetnek be évente, a következő 17 évben a csapatok éves költsége 703 125 dollár.
- Egyetlen volt játékos sem esik el a CBA által felállított egészségügy programokban való részvételtől azáltal, hogy a kiegyezés keretében kifizetésben részesült.

Az eredmény
A kiegyezés legfontosabb következménye, hogy a visszavonult játékosok további bírósági küzdelem nélkül kapnak hozzájárulást, anyagi támogatást az NFL-től állapotuk, egészségük javításához. Nem biztos, hogy további költségek és hosszú évek pereskedése után ennél többet kaptak volna a ligától.

A következő lépések
A tervezet Brody bírónő elé benyújtásra kerül, aki amennyiben fairnek, jogosnak, megfelelőnek és elfogadhatónak találja a kiegyezést, az egyezség előzetes bírósági jóváhagyását kezdeményezi. A jóváhagyásról a kezdeményezett meghallgatás után dönt. Az esetleges előzetes jóváhagyást követően a bírónő kezdeményezi a visszavonult játékosok értesítését, akik a kiegyezés ellen írásban emelhetik fel szavukat. Ezek után a bírónő a végső bírósági jóváhagyás előtt még további meghallgatásokat kezdeményez, ezek után pedig dönt arról, hogy jóváhagyja-e a kiegyezést.

A Riddell kérdőjel
Az agyrázkódásokkal kapcsolatos pereskedés elsősorban azért nem zárul le még az egyesség jóváhagyásával sem, mert a kiegyezés nem született meg a több per keretében támadott sisakgyártóval, a Riddellel. A felperes játékosok képviselete tovább folytatja a mediációt a Riddellt képviselő ügyvédekkel.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése