2013. szeptember 29., vasárnap

Az NFL fizetési sapka mechanizmusa - 1. rész: A bevételek könyvelési szabályai


Az All Revenue – a kiindulási alap

A 2011-es kollektív szerződés egy új bevétel kategóriát vezetett be, a korábbi Total Revenuet felváltotta az All Revenue (továbbiakban AR). Miért releváns a bevétel a számunkra, amikor a fizetési sapkáról beszélünk? Racionális, hogy a kettő között valamilyen összefüggésnek kell lennie, hiszen az NFL csapatok is csupán azt a pénzmennyiséget költhetik el, amely befolyt számukra. Így nem csoda, hogy az AR az alapja a fizetési sapkának, abból képezzük egy nem túl bonyolult módszer segítségével. 

A NFL bevételeinek közel 60 %-a közvetlenül a ligához fut be, ennek nagyobbik része a TV-s szerződésekhez köthető. Az, hogy a csapatok nem önállóan tárgyalják meg TV-s szerződéseiket, az 1961-es Sports Broadcasting Actnek köszönhető, amely mentesítette az NFL-t ilyen téren a versenyjog szabályozásai alól (ennek hiányában az NFL trösztellenes perek sokaságával nézne szembe jelenlegi üzletmenet mellett). Ennek ismeretében valószínűleg sokan úgy gondolnák, hogy a fizetési sapkát, a játékosokra költhető pénzmennyiséget az NFL akár központi limitként is alkalmazhatná, alszámlákat vezetve a csapatoknak, és onnan teljesítve az egyes bérkifizetéseket. Ez azonban több ok miatt nem így történik, először is itt van az a tétel, hogy a csapatok - bár bizonyos ügyekben a liga teljesen önállóan jár el érdekükben - mégis önálló entitások, és önállóan gazdálkodó szervezetek. A csapatok minden ligaszinten megszerzett bevételt megkapnak, azokat egyenlő mértékben leosztva (mindennek a 32-ed része) utalják számlájukra, így a sapka kezelése sem lehet központosított. Másrészt, a fizetési sapkával kapcsolatban elengedhetetlen annak az ismerete, hogy az nem egy kézzelfogható pénzmennyiséghez kötődő határt jelent, sokkal inkább elméleti kategória. És emellett fontos azt is kiemelnünk, hogy nem is az elköltött pénzmennyiségre vonatkozó limit, hanem egy könyveléskor figyelembe vett értékhatár. Az elköltött pénzmennyiség (valós kifizetés) sokszor nincs összhangban a könyvelési értékkel (érték a fizetési sapkában). Vegyük példának Drew Brees tavalyi szerződését. Brees 5 évre írt alá a Saintshez 100 millió dollárért.Jól látható a könyvelési struktúra, a capben elfoglalt pénzmennyiségek összege évről évre. Azonban az első évben Brees kézhez kapta a 3 millió dolláros alapfizetése mellett az öt évre, 7,4 millió $-os részletenként bekönyvelt 37 milliós aláírási bónuszt is. Ebből következik, hogy a 2012-es könyvelési érték, a 10,4 millió dollár, és a 2012-es kifizetett pénzmennyiség, a 40 millió dollár jelentősen elválik egymástól. Ettől függetlenül a könyvelésben is feltűnik minden összeg, a teljes aláírási bónusz, csak teljesen más struktúrában, mint ahogy az valójában kifizetésre kerül, öt év alatt íródik le egyenlő részletenként. A könyvelt érték a fizetési sapkában kerül nyilvántartásra, a valós kifizetés pedig a csapatok "pénztárcájának" tartalmát csökkenti. Egy azonban közös a két dologban, mind a sapkabeli megjelenés, mind a tulajdonosi kifizetés csak akkor történhet meg, ha ennek van fedezete a befolyt bevételekből.

Ahhoz, hogy eljussunk a sapkához, először meg kell ismernünk, melyek azok a legfontosabb tételek, amelyek részei az AR-nek. Azon bevételek, amelyeket figyelembe veszünk a fizetési sapka számításakor mind az AR részeként kerülnek könyvelésre. A nem AR-be tartozó bevételek viszont nem alapjai a fizetési sapka generálásának. Így a mechanizmus szempontjából alapvető az AR és nem AR bevételek elkülönítése.

Egy adott évre generált AR legfontosabb részei

-az alapszakasz, előszezon és utószezon jegybevételei, legyen az bérlet, standard jegy, luxus részleg, suite, vagy prémium részleg belépőinek bevétele csökkentve a kivetett adókkal, és a stadiont esetlegesen üzemeltető vagy az építkezést korábban részlegesen finanszírozó önkormányzatok által jegyárba épített tételekkel,
-licencek és közvetítési jogok rádióállomások és TV műsor szolgáltatók felé történő értékesítéséből származó bevételek,
-a koncessziós ételszolgáltatás, parkolás, helyi hirdetések és promóciók, magazinokban való hirdetések, helyi szponzori szerződések, stadionon belüli klub részlegek és luxusrészlegek (jegyértékesítésen felüli) bevételei, valamint az internetes értékesítések bevételei,
-az NFL Ventures L.P. bevételei,
-barterből származó "bevétel", amelyet a piaci érték 90 %-án kell figyelembe venni,
-minden olyan a játékosok pályán szereplésével összeköthető, harmadik féltől az NFL-hez vagy a csapatokhoz érkező tőkeinstrumentum, befektetési papír, amelyet feltétel nélkül adnak át (ezeknek értékét és esetleges kifizetéseit tíz évre leosztott egyenlő mértékben kell az AR-be könyvelni, de időközben a instrumentumokat a Black-Scholes formula alapján át kell árazni éves szinten; értékesítés esetén a teljes összeg, mínusz az addig az AR részeként elszámolt összeg kerül be az értékesítés évében az AR-be),
-minden olyan bevétel, amelyet a csapat, vagy ahhoz kötődő vállalkozás kap egy hozzá nem kötődő harmadik féltől, a stadion bérléséhez, vagy a stadion használatához kapcsolódó egyezség következtében, olyan nem NFL-hez kötődő eseményekkel kapcsolatban, amelyek esetében a szervezéshez nem kell az NFL csapatoknak befektetést eszközölniük,
-bármely a liga, vagy a csapatok számára a biztosítók által eszközölt olyan kifizetés, amelyet az üzletmenet megszakításához kötődő biztosítás következtében kapnak, olyan mértékig, ahogy az kompenzál a be nem folyt AR-ért az adott évben (az azt meghaladó összeg nem az AR része),
-
a stadion bérléséhez, vagy a stadion használatához kapcsolódó egyezség következtében egy kormányzati szervtől a csapathoz, vagy a csapathoz kötődő vállalkozáshoz befolyó költségek megtérítése,
-a felsorolt bevételek realizálásához köthető jogok értékesítéséből származó bevétel.

A nevesített, beszámítás alól mentesülő tételek

-adók a jegyek tartalmában, amelyet az önkormányzatoknak, állami szerveknek fizetnek be a csapatok, és olyan jegyárakat növelő tételek, amelyek a stadiont üzemeltető szervezeteket, önkormányzatokat illetik meg,
-a Jerry Jones kitétel – a Dallas Cowboys Merchandising bevételei (a Dallas saját márkanevével árulja, és gyártatja le szurkolóknak szánt pólóit, bögréit, emléktárgyait),
-a New York szabály – azon PSL-ek értékesítéséből származó bevételek, amelyek a Jets és a Giants közös stadionjának, a Metlife Stadium finanszírozását szolgálják,
-minden olyan egyéb PSL bevétel, amely a Total Revenue számítása során sem került figyelembevételre korábban,
-olyan bevételek, amelyek nem köthetőek a játékosok pályán nyújtott teljesítményéhez, pl.:
a.) az NFL játékosok szerződésének elcseréléséből, eladásából származó bevétel,
b.) NFL csapatok értékesítéséből származó bevétel,
c.) új franchise alapításával kapcsolatos beruházott pénzmennyiség,
d.) csapat költözésekor a többi csapatnak fizetett költözési díj (relocation fee),
e.) kiszabott büntetésekből származó bevételek,
f.) a csapatok között megosztott bevétel (revenue sharing),
g.) kamatbevétel, biztosítók kifizetései (kivéve az üzletmenet megszakítása esetén történő kifizetés),
h.) futballtevékenységhez nem kapcsolódó ingatlanok értékesítésének bevételei,
i.) a csapatok cheerleader csapatainak bevételei,
j.) nem NFL programokkal kapcsolatos, stadionban rendezett események bevételei, amennyiben a csapat annak előkészületeibe befektetést eszközölt,
k.) bármely nem csapathoz és nem NFL-hez kötődő befektetés, ha abba a csapat befektetést eszközölt,
l.) azon reklámspotok piaci értéke, amelyeket az NFL a TV társaságokkal kötött szerződései alapján saját felhasználásra kap, és nem értékesíthet tovább,
m.) az ingyenjegyek értéke (előszezonban összesen 320 000 jegy, kb. 5 000 db/előszezon mérkőzés, 17 000 jegy minden hazai alapszakasz-mérkőzésre a csapatoknak, 2 125 jegy/mérkőzés)
n.) olyan speciális költségtérítés, amely a kormányzati szervektől érkezik mérkőzésnapi költségekkel kapcsolatban,
o.) a 65%-a minden olyan, kormányzati szervektől érkező költségtérítésnek, ami a nem mérkőzésnapi működéshez, fenntartáshoz és karbantartáshoz kapcsolódik azon csapatok esetében, amelyek erről 2007. november 21-én szerződést írtak alá,
p.) azon tételek, amelyeket a koncessziós szolgáltatók költenek arra a csapat nevében, hogy a csapat stadionjában berendezéseket helyezzenek el, szolgáltatásokat nyújtsanak, és az üdítőautomaták üzemeltetéséhez köthető tételek,
q.) azon luxusrészlegek bevételei, amelyet a csapat tulajdonosa saját célra, a csapat promótálása vagy a tulajdonos más egyéb üzleti érdekeltségeinek érdekében használ fel; amelyet az esetleges, stadiont üzemeltető, önkormányzat által létrehozott vállalkozás vezetőinek, kormányzati tisztségviselőknek biztosít; amely a vendégcsapat tulajdonosa számára áll rendelkezésre; és amelyet a főedző családtagjai, barátai használhatnak, de csak abban az esetben, ha nincs a stadionban használatlan, vagy nem értékesített luxusrészleg (leszámítva a tulajdonos és a vendégcsapat tulajdonosa által használt luxusrészleget),
r.) ingatlanokhoz kapcsolódó fejlesztések bevételei.

Speciálisan szabályozott tételek

TV-s bevételek: Ha arról az NFL és NFLPA megegyezik, az országos TV-s bevételek azon része, amelyet stadionépítések és stadionfelújítások finanszírozására használnak fel, mentesül az AR-be való beszámítás alól, amennyiben az megvalósítása révén hozzájárul az AR növekedéséhez.

Harmadik felek, kapcsolódó vállalkozások:
Előfordulhat, hogy NFL csapatban tulajdonjogot, vagy egyéb olyan jogot szerez egy harmadik fél, amelynek következtében a csapat bevételben részesül. Főszabály szerint, amennyiben a csapat tulajdonához kötődik a tétel, akkor az AR része, ha nem ahhoz, nem az AR része. A különböző tételek AR-be való beszámíthatóságáról a könyvelők döntenek a rendelkezésükre bocsátott szabályozások alapján. Ha ezzel kapcsolatban vita merülne fel, az ügyben a system arbitrátor illetékes.


Kerekítési szabályok:
Az AR nyilvántartása során az összegeket ezer dollárra kerekítve kell nyilvántartani. A százalékos értékek esetében a század százalék (pl. 47,00 %) az alkalmazandó érték.


PSL bevételek:
A Personal Seat Licence egy stadionban egy adott fix helyre való jog, amelynek tulajdonosa jogosult a hely használatára az NFL mérkőzéseken és azon kívüli rendezvények (pl. koncertek) esetében is. A PSL szerződések általában hosszútávra szólnak, és több kifizetést indukálnak, először megvásárolja a néző a helyhez való jogot, másodszor pedig a belépőjegyet. Azok a PSL bevételek, amelyeket arra különítenek el a 2011-es kollektív szerződés aláírása után, hogy stadionok építését, felújítását finanszírozzák, nem részei az AR-nek. Amennyiben más célra használják fel az összeget, az az AR része és 15 évre leosztva, évenként egyenlő értékben kerül beszámításra az AR-be. Ha a PSL befizetések egy részét visszatérítik, akkor azzal csökkenteni kell az AR-be beszámított értéket az adott évben. Az AR beszámítási mentessége törlődik akkor a 2005 után mentességben részesített stadionépítések és felújítások esetén, ha az azt kapó csapatot értékesítik, és ez egyúttal az összegek csapatok közötti bevételmegosztásból (revenue sharing) való kivonását is felmondja. Ugyanezek a kitételek vonatkoznak az egyéb PSL-hez köthető bevételekre, attól függően, hogy azokat stadionépítés vagy felújítás finanszírozására használják, vagy sem.


Névadó szponzorok és egyéb szponzori megállapodások kifizetései
: Nem számítanak az AR-be, ha a stadionépítésre, vagy stadionfelújításra használják fel őket, egyébként beszámítanak.
Az AR beszámítási mentessége törlődik akkor a 2005 után mentességben részesített stadionépítések és felújítások esetén, ha az azt kapó csapatot értékesítik, és ez egyúttal az összegek csapatok közötti bevételmegosztásból (revenue sharing) való kivonását is felmondja.

AR bevételek átcsoportosítása egyik évről másik évre:
Az NFL és az NFLPA megegyezhet arról, hogy a több évet érintő, könyvekben megjelenő, de teljes egészében még nem realizált bevételeket egy másik évre, vagy több évre átcsoportosítsa.


Elmaradt mérkőzések esete:
Ha egy szezonban egy vagy több mérkőzés elmarad valamilyen külső tényező miatt, és ennek eredményeként az AR jelentősen visszaesik, akkor a következő évre vonatkozó AR és fizetési sapka becslések során az NFL-nek és az NFLPA-nek jóhiszemű egyeztetéseket kell kezdenie annak érdekében, hogy a potenciális kieső bevételek hatásait megfelelően tükrözze a mechanizmus.


Költségek levonása:
Alapesetben az elszámolt költségek nem csökkentik az AR értékét, mint annak idején a Total Revenue esetében. Egyetlen kivételt az NFL Ventures L.P. új üzleti kezdeményezései jelentik. Az NFLPA külön engedélye hiányában évente maximum három új kezdeményezés esetében lehetséges a költségek levonása az AR-ből (pl. ha 2012-ben hármat vettek figyelembe, a 2013-as maximum akkor hat), egynek a maximális levonható költsége maximum 10 millió $, és összesen maximum 120 millió $ vonható le.
Az utóbbi két limit értéke évről évre olyan arányban nő, amilyen arányban az AR növekszik. Az új üzleti kezdeményezések első három évében maximum a teljes költség 50 %-a, a negyedik és ötödik évben 25 %-a vonható le a bevételekből. Ha az NFL és az NFLPA máshogy nem egyezik meg, a hatodik évtől nem vonhatóak le költségek. Nem vonható le az AR-ből olyan kezdeményezés költsége, amelynek során a projektből származó bevételek, és a projekt költségeinek különbözete negatív, tehát a költségek felülmúlják a projekt bevételét. Minden új nemzetközi mérkőzés megrendezése új üzleti kezdeményezésnek minősül, és azt a pénzmennyiséget, amit az NFL a csapatoknak fizet a helyi elmaradt bevételek pótlására (amely egyébként befolyó AR-ből való kifizetés), nem kell figyelembe venni annak meghatározásában, hogy a projekt megfelel-e a 10 és 120 millió $-os limiteknek.

Kamat:
A kamatok esetében a figyelembe vett érték az adott évben a Wall Street Journal február 1-jei számában közzétett (ennek hiányában a FED oldala a releváns) egy évre vonatkozó kincstárjegy hozama.

A kettős elszámolás tilalma:
Egyetlenegy bevétel tétel sem számolható el kétszeresen vagy többszörösen az AR részeként.


A jóhiszeműség elve:
Mind az NFL-nek, mind az NFL csapatainak jóhiszeműen kell eljárnia az AR-be tartozó bevételek könyvelésekor. Tilos az egyes, a 2011 és 2020 közötti bevételek 2020 utáni évekre, vagyis a kollektív szerződés utáni évekre való "átcsúsztatása". Emellett az NFL és csapatai kötelesek arra, hogy évről évre mindent megtegyenek annak érdekében, hogy növeljék a liga bevételeit, és ennek részeként az AR-t is. 

AR arbitráció:
Amennyiben a bevételek elszámolásával, könyvelésével kapcsolatos vita merülne fel, akkor kötelező arbitrátor segítségét igénybe venni, akinek kinevezéséről a szabályozások külön rendelkeznek.

2013. szeptember 3., kedd

Kiegyezés az agyrázkódásokkal kapcsolatos perben

Múlt hét pénteken érkezett a nagy bejelentés, amely szerint véget érthet a pereskedés a több mint 4500, egykor NFL-ben játszó felperes, és az NFL között az agyrázkódásokkal kapcsolatos, összevont csoportos perben. Ennek az oka az, hogy a felek egyezségre jutottak, amelynek értelmében a liga minimum 765 millió dollárt fizethet az agyrázkódások károsultjainak.

Az előzmények
Az egyenként beadott több száz keresetet még a tavalyi év folyamán csoportos perré egyesítették, az ügyért pedig Anita Brody philadelphiai bírónő lett a felelős. Az NFL a bírónő előtt kérte a perek visszadobását arra hivatkozva, hogy a CBA rendelkezései miatt ebben az ügyben nem a bíróság illetékes és a visszavonult játékosokat már a kollektív szerződés szerint megilletik bizonyos egészségügyi juttatások. Az NFL nem vállalt felelősséget azért, ami a játékosokkal történt, továbbra sem ismerte el hivatalosan azt, hogy a karrier alatt elszenvedett agyrázkódásoknak és a karrier után kialakult idegrendszeri és szellemi leépüléseknek köze lenne egymáshoz. Július 8-án Brody bírónő mediációt rendelt el a felek között, amelynek lefolytatásával Layn Phillips, korábbi kerületi bírót bízta meg. Phillips munkája közel két hónap alatt eredményre vezetett, a volt játékosok képviselete és az NFL egyezségre jutott, augusztus 29-én benyújtották a még bírósági jóváhagyás előtti kiegyezés tervezetét Brody bírónőnek.

A kiegyezés legfőbb pontja
Az első, és leglényegesebb pont, hogy az NFL nem vállal semmiféle felelősséget, nem ismeri el azt sem, hogy a visszavonult játékosok jelenlegi fájdalmai, kínjai, szenvedése azért tart, mert valaha is amerikai fociztak a ligában, vagy az sem, hogy az egyáltalán a futball következménye. A felek úgy tekintenek a kiegyezésre, mint egy már visszavonult játékosok érdekében történő, 20 évre vonatkozó juttatássorozatra, azért, hogy tegyenek a volt játékosok és azok családjai érdekében. Ennek megfelelően csakis azok a játékosok részesülhetnek a kiegyezés pénzügyi juttatásaiból, akik a kiegyezés bírósági jóváhagyásakor már visszavonult státuszban vannak.

A pénzügyek 
- Az NFL biztosítja a visszavonult játékosok alapvető orvosi vizsgálatát, amelynek keretében a problémák feltárására kerülhet sor, maximum összességében 75 millió dolláros értékig. Az alapvető orvosi vizsgálatra a költségkeret 10 évig áll fenn, utána a fennmaradó összeg bevonható más jellegű költségek fedezésére.
- Az NFL maximum 675 milliós dollár értékig kifizetéseket teljesít a kognitív zavarokkal, demenciával, Alzheimer-kórral, ALS-szel, vagy egyéb szellemi és idegrendszeri problémával küzdő volt játékosok számára. Az összeg mértéke a diagnózistól, az életkortól, az NFL-ben teljesített szezonok számától, és egyéb faktoroktól függ, amelyeket a bíróság által alkalmazott adminisztrátor mellett dolgozó független orvosok határoznak meg. Ha a visszavonult játékos állapota idővel jelentősen romlik, akkor további kifizetésekre lehet jogosult a 675 millió dolláros alapból. Ha nem lesz elegendő a 675 milliós keret minden kognitív problémával küzdő volt játékos megsegítésére, akkor a kiegyezés teljesülésének felügyeletével megbízott adminisztrátor egyszeri, maximum 37,5 millió dolláros NFL által biztosított pótalap felállítását kezdeményezheti a bíróságon.
- Az NFL 10 millió dollár értékű alapot állít fel annak érdekében, hogy abból a kognitív zavarokkal kapcsolatos kutatásokat folytassanak, a visszavonult játékosokkal megismertessék az egészségügyi programokat, és a fiatalokat oktassák a kognitív zavarokkal, illetve a biztonsági kockázatokkal kapcsolatban.
- Az NFL 4 millió dollár értékig fedezi a felperes volt játékosok és családjuk kiegyezéssel kapcsolatos tájékoztatásának költségeit (minden egyes felperesnek kiküldött levél, és felhívás).
- Az NFL fedezi a kiegyezés teljesülésének felügyeletével megbízott adminisztrátor alkalmazási költségeinek 50 %-át a következő 20 évre, maximum 1 millió dollár értékben.
- Az NFL fedezi mindezek felett az összes pereskedéssel kapcsolatos, bíróság által megállapított költséget, valamint a felperesek jogi képviseletének költségeit is.
- A kifizetések 50 %-ára a kiegyezést követő 3 évben, a fennmaradó 50 %-éra pedig a következő 17 évben kerül sor, egyenletes összegben. Ennek megfelelően a 32 NFL csapat mindegyike 23 906 250 dollárt fizet be az összesen 765 milliós költségbe (ez az összeg a pótalap felállítása esetén nő), amit az NFL a kiegyezés keretében felvállal. Az első három év mindegyikében az NFL csapatok egyenként 3 984 375 dollárt fizetnek be évente, a következő 17 évben a csapatok éves költsége 703 125 dollár.
- Egyetlen volt játékos sem esik el a CBA által felállított egészségügy programokban való részvételtől azáltal, hogy a kiegyezés keretében kifizetésben részesült.

Az eredmény
A kiegyezés legfontosabb következménye, hogy a visszavonult játékosok további bírósági küzdelem nélkül kapnak hozzájárulást, anyagi támogatást az NFL-től állapotuk, egészségük javításához. Nem biztos, hogy további költségek és hosszú évek pereskedése után ennél többet kaptak volna a ligától.

A következő lépések
A tervezet Brody bírónő elé benyújtásra kerül, aki amennyiben fairnek, jogosnak, megfelelőnek és elfogadhatónak találja a kiegyezést, az egyezség előzetes bírósági jóváhagyását kezdeményezi. A jóváhagyásról a kezdeményezett meghallgatás után dönt. Az esetleges előzetes jóváhagyást követően a bírónő kezdeményezi a visszavonult játékosok értesítését, akik a kiegyezés ellen írásban emelhetik fel szavukat. Ezek után a bírónő a végső bírósági jóváhagyás előtt még további meghallgatásokat kezdeményez, ezek után pedig dönt arról, hogy jóváhagyja-e a kiegyezést.

A Riddell kérdőjel
Az agyrázkódásokkal kapcsolatos pereskedés elsősorban azért nem zárul le még az egyesség jóváhagyásával sem, mert a kiegyezés nem született meg a több per keretében támadott sisakgyártóval, a Riddellel. A felperes játékosok képviselete tovább folytatja a mediációt a Riddellt képviselő ügyvédekkel.

A Google és az NFL TV közvetítései

Augusztus második felében érdekes hírek láttak napvilágot az NFL és a korunk közösségi médiájában jelentős szerepet játszó vállalkozások tárgyalásairól. Előbb a Facebookkal folytatott egyeztetések szivárogtak ki, majd érkeztek a hírek a Google-lel folytatott tárgyalásokról. A Facebookkal az NFL elsősorban a közösségi portálon való innovatív megjelenéseiről, terveiről egyeztetett, a Google viszont ennél is tovább ment, arról tárgyaltak a ligával, hogy esetleg pályázatot nyújtanak be a 2015-től szabaddá váló, jelenleg a DirecTV által birtokolt Sunday Night Ticket csomagra.

Mielőtt elemeznénk a szituációt, mindenképpen érdemes kitérni a jelenlegi TV-s szerződésekre, amelyek az NFL jelenlegi bevételeinek legjelentősebb hányadáért felelősek. Jelenleg a liga éves 9 milliárd dolláros bevételének 45 %-át az amerikai piacon realizált TV-s bevételek teszik ki, s ebben még nincsenek benne az NFL saját csatornájának, az NFL Networknek a bevételei.
Az öt nagy TV-s csomag jelenleg 4,09 milliárd dollár bevételt hoz az NFL-nek éves szinten. Az NBC 650 milliót fizet az SNF csomagért, a CBS 620 milliót az AFC csomagért, a Fox 720 milliót az NFC csomagért, az ESPN 1,1 milliárdot az MNF-ekért, és a DirecTV 1 milliárd dollárt ró le a Sunday Night Ticketért. Az NFL a lockout óta a Sunday Night Ticket kivételével mindegyik szerződését újratárgyalta.  2014-ben a liga ennek megfelelően már évi 5,95 milliárd dollárt kap az öt csomagért. Az NBC éves díja 950 millió, a CBS-é 1 milliárd, a Foxé 1,1 milliárd, az ESPN-é 1,9 milliárd dollárra emelkedett. A Sunday Night Ticket pedig 2014-ben, a DirecTV szerződés utolsó évében is 1 milliárd dollárt hoz az NFL konyhájára.

A Sunday Night Ticket legfontosabb eleme, hogy exkluzív jogot biztosít minden, helyi piacon kívüli NFL mérkőzés kínálatba vételére, élő közvetítésére a TNF (NFL Network), az SNF (NBC) és az MNF (ESPN) mérkőzéseken kívül. Így talán a legértékesebb minden NFL csomag közül. Egyetlen igazán jelentős negatívuma a helyi mérkőzések kizárása a kínálatból. Fontos azt tudnunk, hogy tárgyalásról tárgyalásra nagy viták voltak arról a liga vezetői, médiaszakértői között, hogy az NFL számára az lesz-e a legjobb, ha a Sunday Night Ticket exkluzivitását megtartják, így egy csatorna kezébe helyeznek minden jogot, vagy pedig több csatornának értékesítik a jogokat. Végül eddig mindig az exkluzivitás mellett döntöttek, mert az ad igazán komoly értéket a csomagnak.

A Sunday Night Ticket, az indulása óta a DirecTV legnagyobb vonzereje lett, a társaság szolgáltatásai iránti keresletet jelentősen megdobta a ligával kötött szerződés. Amennyiben a DirecTV elveszíti ezt a csomagot, várhatóan olyan visszaesést realizál az előfizetői  állományban, amely hosszabb távon ellehetetleníti a társaság működését, ennyire függnek ugyanis az NFL-t szerető TV nézőktől. A DirecTV azonban nem akar a jelenlegi 1 milliárd dollár fölé menni, akkor, amikor az új szerződés tárgyalására sor kerül. Elemzők szerint ezzel ellentétben évi 1,5 milliárd dollár lehet az, amit a DirecTV jelenlegi formájában még elviselhet, de ehhez nagyon kreatív vásárlásösztönzésre, és a jelenleginél hatékonyabb értékesítési hálózatra van szükségük. 

Minden függőség ellenére, várhatóan, amennyiben az NFL által kívánt induló ár jelentősen meghaladja a jelenlegi 1 milliárdos éves költséget, akkor a DirecTV kénytelen lesz kiszállni a versenyből. A DirecTV számára a most először képbe kerülő Google érdekes rivális lehet. Az egyértelmű, hogy miért okoz fenyegetést a DirecTV számára a Google, tőkeerős vállalkozásról van szó, amelynek az sem lenne probléma, hogyha 2 milliárd dollárig elmennének a licitek. A kérdések azonban itt kezdődnek. Hol közvetítene a Google? Jelenlegi álláspontok szerint a Youtube fizetős csatornáit használnák fel erre. 

A várhatóan magasabb költségek ellenére egy ilyen lehetőség egyrészt alacsonyabb árakhoz, nagyobb nézőközönséghez vezethetne, mint a kábel TV, de ne felejtsük el, hogy az MNF (ESPN) és a TNF (NFL Network) továbbra is kábel TV-n fogható, így aki mindkettőre be akar fizetni, lehet, hogy rosszabbul jönne ki az üzletből, mintha mindent kábel TV-n keresztül kap meg.  Szintén kérdéses az, hogy a Youtube jelenlegi állapotában fel tudja-e venni a versenyt a DirecTV képminőségével. Bár a HD funkció üzemel már egy ideje a Youtube-on, nem biztos, hogy az jelenlegi állapotában elegendő lenne a TV-hez szokott embereknek. A csomag megvásárlása emellett megkövetelné a Youtube szerverparkjának bővítését is, ez azonban nem valószínű, hogy problémát okozna a Googlenek. 

Nehéz elképzelni azt, hogy csakis a Youtube-on streameljék majd egyszer a Sunday Night Ticket csomag mérkőzéseit, de az NFL számára szerintem a felkínált pénzmennyiség többet fog mondani mindennél. A Google pedig képes arra, hogy jobb ajánlatot tegyen a DirecTV-nél… Kérdéses azonban az is, hogy egy ilyen irányú lépéshez mit szólna a többi TV társaság, amely jelenleg érvényes szerződéssel rendelkezik NFL mérkőzések közvetítésére.

2013. szeptember 1., vasárnap

A 2013-as Forbes lista

A Forbes Magazine idén is közzétette az NFL csapatok egyenkénti értékelését. A listavezető, és legértékesebb csapat továbbra is a Dallas Cowboys, amelynek értéke 2,3 milliárd dollárra emelkedett. Minden együttes becsült értéke emelkedett, és egyetlen csapat sem zárt negatív eredménnyel. Immár 23 NFL franchise értéke haladja meg az 1 milliárd dollárt.

1. Dallas Cowboys 2300 millió dollár
2. New England Patriots 1800 millió dollár
3. Washington Redskins 1700 millió dollár
4. New York Giants 1550 millió dollár
5. Houston Texans 1450 millió dollár
6. New York Jets 1380 millió dollár
7. Philadelphia Eagles 1314 millió dollár
8. Chicago Bears 1252 millió dollár
9. Baltimore Ravens 1227 millió dollár
10. San Francisco 49ers 1224 millió dollár
11. Indianapolis Colts 1200 millió dollár
12. Green Bay Packers 1183 millió dollár
13. Denver Broncos 1161 millió dollár
14. Pittsburgh Steelers 1118 millió dollár
15. Seattle Seahawks 1081 millió dollár
16. Miami Dolphins 1074 millió dollár
17. Tampa Bay Buccaneers 1067 millió dollár
18. Carolina Panthers 1057 millió dollár
19. Tennessee Titans 1055 millió dollár
20. Kansas City Chiefs 1009 millió dollár
21. Minnesota Vikings 1007 millió dollár
22. Cleveland Browns 1005 millió dollár
23. New Orleans Saints 1004 millió dollár
24. Arizona Cardinals 961 millió dollár
25. San Diego Chargers 949 millió dollár
26. Atlanta Falcons 933 millió dollár
27. Cincinnati Bengals 924 millió dollár
28. Detroit Lions 900 millió dollár
29. St. Louis Rams 875 millió dollár
30. Buffalo Bills 870 millió dollár
31. Jacksonville Jaguars 840 millió dollár
32. Oakland Raiders 825 millió dollár