2013. február 25., hétfő

NEA-MA-13-SZ szakmai pályázat

A NEA működési pályázatainak eredménye még nem nyilvános, de érdemes felhívni a magyar csapatok figyelmét újabb kiírásokra is. A csapatok többsége a mobilitás és alkalmazkodás kollégium keretében pályázott a működési pályázatra, és emiatt számukra a NEA-MA-13-SZ szakmai  pályázat lesz benyújtható. 

A támogatás nem a működés finanszírozását szolgálja, hanem kisebb szakmai programok valósíthatóak meg keretében. 

Támogathatóak a következő tevékenységek:
-civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (határon túli civil szervezettel együttműködésben is benyújtható);
-nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi  tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
-civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása.

Kiválóan alkalmas a pályázat amerikai foci csapatok számára olyan barátságos tornák szervezésére, amelyen külföldi csapatok vehetnek részt a házigazda mellett.

A támogatásra idén 190.632.000 Ft áll rendelkezésre. Ebből 162.037.200 Ft kerül kiosztásra az alapítványok és egyesületek részére, 28.594.800 Ft pedig a szövetségeknek jut. A minimális pályázható összeg 250.000 Ft, a maximális 3.000.000 Ft. Az elvárt önerő mértéke a működési pályázathoz hasonlóan 10 %-os, amely mind pénzben, mind természetbeni hozzájárulásként (pl. önkéntes munka) nyújtható. Egy szervezet összesen három pályázatot nyújthat be, amelyekből egyet egyénileg, kettőt határon túli civil szervezetekkel közösen adhat be.  

A pályázat 2013. június 1. és 2014. március 31. között valósulhat meg. A benyújtási határidő 2013. március 25. A pályázatot elektronikusan, az EPER rendszer keretében kell benyújtani. A pályázati díj 2.000 Ft, de aki már a működési pályázatkor befizette a 3.000 Ft-ot, annak ezt nem kell megfizetnie.

Az értékelési szempontok:
-A pályázat a kiírás tartalmi, szakmai kritériumainak és céljainak megfelel-e? (5 pont)
-A pályázat célja világos-e, szakmailag jól értelmezhető és közösségi igényeket kíván-e megvalósítani? (5 pont)
-A tevékenység értékeket hoz létre, folytonosságot valósít meg, hagyományokat és értékeket őriz. (10 pont)
-A tevékenység, milyen és mekkora létszámú társadalmi csoport érdekét szolgálja? (5 pont)
-A tevékenység társadalmi hasznosságának mértéke, ennek megjelenése a pályázatban. (10 pont)
-Kiemelt jelentőségű tevékenység, hátrányos helyzetű vagy kisebb létszámú csoport részére. (5 pont)
-A határon túli civil szervezetekkel együtt konzorciumban valósul meg, bővíti, erősíti a Kárpát-medencei civil hálót és/vagy nemzeti összefogást szolgál. (10 pont)
-A tevékenység várható eredménye és a tervezett költségek nagyságának aránya bizonyítja-e a hatékonyságot? (10 pont)
Összesen szerezhető: 60 pont

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése