2013. február 11., hétfő

A G-4 stadion program

Az NFL által fenntartott stadionok építését támogató G-3 programot a 2011-es CBA-val párhuzamosan felváltotta a G-4 program. A G-3 1999-től kezdve szolgálta a csapatok érdekeit, és bár 2003-ban további források lettek elérhetőek, a program forráshiány miatt 2006-tól nem járult hozzá új stadionok részleges finanszírozásához. Ezért kellett az NFL-nek új, fenntarthatóbb modellt teremtenie. A G-3 összesen 12 stadionprojekthez járult hozzá 13 csapat esetében (a Metlife Stadium építésekor a Jets és a Giants is részesedett az alapból). 

A G-4 program célja, hogy hozzájáruljon új stadionok építéséhez, vagy pedig a felújítási költségekhez, miközben segíti a csapatok stabilitását, elősegíti a jobb TV-s szerződések megkötését, emeli a stadionbeli szolgáltatások színvonalát, javítja a szurkolói élményt és hozzájárul ahhoz, hogy a liga és csapatai versenyképesek legyenek más sportokkal és szórakozási lehetőségekkel. Amikor létrehozták az új programot, figyelembe kellett venni új trendeket a stadionfinanszírozás területén. Ezek közül a következőket érdemes kiemelni:
-elvárások a magánfinanszírozás növelésére a stadion projekteknél,
-a ligaszintű stadionfinanszírozási szabályozások módosulása,
-a stadionokra elkülöníthető források megjelenése a 2011-es CBA-ben.
Csakúgy, mint korábban, továbbra is minden finanszírozási igényhez hozzá kell járulnia a többi tulajdonosnak, és minden egyes kérelem megvitatására külön-külön kerül sor.

A G-4 fő pontja

1. Minden stadionépítéshez és 50 millió dollár értéket meghaladó felújításhoz az NFL Ventures, vagy más ligaszintű kölcsönadó szervezet hozzájárul egy maximum 200 millió dolláros kölcsönnel (felújítás esetén 250 millió dolláros kölcsönnel) figyelembe véve azt, hogy mennyi magántőkét ruház be a projekt keretében a csapat tulajdonosa.

1. részlet: A liga részéről kölcsönt adó szervezet kölcsön ad a csapatnak a magán hozzájárulásnak megfelelő összeget vagy 100 millió $-t (a felújítás esetén minden egyes alkalommal ez az összeg 50 millió $-ral csökkentendő), amelyik a kettő érték közül az alacsonyabb, tehát maximum 100 millió $-t. Ez az összeg a club ülőhelyek vendégcsapatnak járó bevételéből, illetve a pótlólagos vendégcsapatnak járó bevételekből törlesztendő a következő 15 évben, tehát ezt a bevételt az NFL részéről kölcsönt adó szervezet 15 éven át elvonja. Ha az összeg nem lenne elegendő a törlesztésre, a hiány megtérítéséért a beruházást elindító csapat tulajdonosa a felelős.

Fontos itt tisztáznunk, hogy mi is az a pótlólagos vendégcsapatnak járó bevétel. 
Pótlólagos vendégcsapatnak járó bevétel=az új/felújított stadionban a vendégcsapatnak járó bevétel-a kettő közül magasabb tétel: az elmúlt három év átlagos vendégcsapatnak járó bevétele a régi/felújítás előtti stadionban*1+a ligaszintű vendégcsapatnak járó bevételnövekedés mértéke az elmúlt évről az aktuális évre századokban kifejezve, vagy az elmúlt év átlagos vendégcsapatnak járó bevétele a régi/felújítás előtti stadionban*1+a ligaszintű vendégcsapatnak járó bevételnövekedés mértéke az elmúlt évről az aktuális évre századokban kifejezve. 2010-ről 2011-re a képletben említett növekedést 2 %-os mértékűnek tekintették, a szorzószám így 1,02 volt.

2. részlet: Ha a projekt magántőke része meghaladja a 100 millió dollárt (felújítás esetén pedig a 150 millió dollárt), akkor az új stadion esetén a 200 és 350 millió dollár közötti, a felújítás esetén a 250 és 400 millió dollár közötti költségekhez a liga részéről kölcsönt adó szervezet a magántőke 50 %-áig terjedő kölcsönt ad. Ez a tétel csak akkor teljesülhet, ha a magántőke forrása tényleges saját tőke betét, vagy az összeget a PSL eladások fedezik.

3. részlet: Amennyiben a projekt magántőke része felülmúlja a 200 millió dollárt (felújítás esetén pedig a 250 millió dollárt), akkor az új stadion esetén a 350 és 400 millió dollár közötti, a felújítás esetén a 400 és 450 millió dollár közötti költségekhez a liga részéről kölcsönt adó szervezet maximum 50 millió dolláros kölcsönt adhat.

2. Minden olyan stadionfelújításnál, amelynek költségei elérik a 10, de nem haladják meg az 50 millió dollárt, lehetővé kell tenni, hogy a kifizetések forrása a prémium club helyek bevételei, vagy a PSL helyek bevételei legyenek, vagy a maximálisan engedélyezett 175 millió dolláros adósságlimit terhére menjenek a kifizetések.

3. A források pro-rata alapon kerülnek kihelyezésre. Ha például egy projekt 1 milliárd dollárból valósul meg és abból 200 millió dollár a G-4 forrás, akkor minden egyéb forrásból érkező 4 $-ra 1 $-os ligaszintű kölcsön érkezhet.

4. Minden egyes G-4 program keretébe bevonni szándékozott projektet az A melléklet alapján kell megítélni és értékelni egyenként, és egyenként is kell szavazásra bocsátani. Nem nyújtható további hozzájárulás a program keretében, ha a 2. részlet keretében kiosztott kölcsön terhe bármikor meghaladja az 1 millió dollárt csapatonként abban a 25 éves periódusban, amely 2037. március 31-én zárul. Annak eldöntése, hogy erre sor kerül-e várhatóan, a komisszár feladata.
Továbbá nem adható kölcsön a következő esetekben:
a) a forrásra vágyó csapat nem ad részletes tájékoztatást a liga releváns bizottságai számára a projektről, forrásairól, azok felhasználásáról, a liga szabályozásaival való összhangról, várható adatokról, stb.,
b) a csapat többségi tulajdonosa nem garantálja az 1. részlet esetleges törlesztési hiányainak és a 3. részletnek a teljes törlesztését,
c) a csapat nem működik együtt a liga pénzügyi és stadionért felelős bizottságaival azok elvárásának megfelelően, vagy nem felel meg a stadionokkal kapcsolatos adósságokról szóló szabályozás pontjainak,
d) a projekt nem minősül "public-private partnershipnek", tehát nem tartalmaz egyaránt magántőkét és közpénzbeli forrásokat,
e) a projekt magában foglalja egy csapat költözését vagy megváltoztatja annak "hazai területét" (az NFL Constitution-en leírtak irányadóak ennek megítélésénél),
f) ha a csapat az előző évben jogi támadást indított a liga, annak egyesületei, vagy bármely ligához kötődő szervezet ellen,
g) a vendégcsapatnak járó bevételek növekedése terén az új vagy felújított stadionban nem felel meg a club ülőhely bevételmegosztással kapcsolatos szabályozásnak. 

Megjegyzés - Az A melléklet szempontjai, kritériumok a G-4 program pályázatok értékelésére:
-az új vagy renovált stadion szükségessége, megfelelősége, gazdasági versenyképessége, a meglévő stadion fizikai állapota, a stadion fontossága a franchise stabilitásához, a liga megítélésével, jelenlétével és imázsával kapcsolatos hatások, az adott market hozzájárulása a nemzeti TV-s statisztikákhoz, és más ligaszintű üzleti prioritásoknak való megfelelés;
-a projekt jellemző tulajdonságai, beleértve a hatókört és a költséget az adott piacon, és a liga egészéhez viszonyítva, a megosztható és nem megosztható bevételáramlások kiegyensúlyozottsága és a kivitelezési költségek ahhoz viszonyított értéke;
-a projekt várható hatása a játékosokkal kapcsolatos költségekre a CBA-nek megfelelően;
-a club ülőhely bevételmegosztással kapcsolatos szabályozásnak megfelelően a felújítási projekt "képesített projektnek" minősül-e;
-a stadionokkal kapcsolatos adósságok szabályozásainak való megfelelés;
-minden egyéb kritérium, amit a stadionokkal foglalkozó és pénzügyi bizottság helyénvalónak tart.

5. A komisszár bármikor közvetítőként léphet fel a liga részéről kölcsönt adó szervezet, illetve hitelintézetek között annak érdekében, hogy előbbi hitelt vehessen fel G-4 források biztosítására. A feltétel az, hogy a hitelek kifutási ideje nem haladhatja meg a G-4 program 25 éves időtartamát.

6. A liga részéről kölcsönt adó szervezet megtagadhatja az 5. pontban említett hitelek visszafizetését, és ebben az esetben a csapatoknak maguknak kell törleszteni ezeket a hiteleket, és minden olyan kölcsön vagy hitel esetében is fennáll ez a kötöttség, amely nincs teljes összhangban az 1. pontban leírtakkal.

7. Ha PSL értékesítés történik (akár a csapat, akár a stadion leendő üzemeltetője, akár a helyi önkormányzat részéről), annak teljes bevételét a projekt kivitelezésére kell fordítani, így annak bevételét nem kell megosztani a többi csapattal az érvényes szabályozások alapján.

8. Ha a csapat többségi tulajdonjogát értékesítenék a tulajdonos családján kívüli félnek, vagy a csapat elköltözne, mielőtt a liga részéről kölcsön adó szervezet felé megtörténne a teljes törlesztés, a fennálló tartozásokat az eladónak/költöztetőnek azonnal rendeznie kell.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése