2012. augusztus 7., kedd

Az agyrázkódásokkal kapcsolatos perek II. - Interjú Rippel-Szabó Péterrel

A Paul D. Andersonnal készített népszerű interjú után tovább folytatjuk utazásunkat a jog világában, ismét az NFL ellen indított agyrázkódásokkal kapcsolatos perekkel foglalkozunk. Ezúttal a magyar sportjogász, Rippel-Szabó Péter a vendégem egy interjúra.

Péter évek óta kutat a sportjog területén és kiemelkedő ismeretekkel rendelkezik a kereskedelmi szerződésekkel és a sportszövetségek működésével összefüggésben. Summa cum laude jogi oklevelét a Pécsi Tudományegyetemen szerezte, melyet követően sportjogi irányultságú Magister LL.M. diplomát kapott az Erlangen-Nürnbergi Egyetemen. Jelenleg a Bird & Bird Ügyvédi Irodában dolgozik, ahol jogi tanácsot nyújt sport- és versenyjogi, valamint általános társasági és kereskedelmi jogi ügyekben. Emellett meghívott előadó az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, társszerzője a „Sportjog II. – A sport civiljoga” c. tankönyvnek, valamint rendszeresen publikál tudományos folyóiratokban és egyéb ismertebb sportjogi internetes oldalakon. Facebook oldala: www.facebook.com/sportjog .

Gaál Sándor:
Melyek szerinted a játékosok és az NFL leghatásosabb érvei a perekben?

Rippel-Szabó Péter: A játékosok elsősorban azzal érvelhetnek, hogy az NFL szándékosan eltitkolta előlük a futballal együtt járó maradandó egészségkárosodási kockázatokat (mint pl. az agyrázkódás következtében jelentkező poszt-traumatikus tüneteket) és a játékosokat ennek következtében érte az egészségkárosodás (ún. „biztatási kár”). Ebben az esetben kártérítés megítéléséhez bizonyítani szükséges a kár meglétét, a károkozó (NFL) jogellenes és felróható magatartását, valamint a kettő közötti okozati összefüggést, illetve a kárt szenvedett játékosok jóhiszeműségét és önhibájuk hiányát is. 
A kár megléte (agyrázkódások, egyéb egészségkárosodások, poszt-traumatikus tünetek és halálesetek) egyértelmű, az NFL jogellenes és felróható magatartása (tehát hogy a játékosokat nem megfelelően tájékoztatta a futballhoz kapcsolódó egészségügyi kockázatokról), valamint a játékosok önhibájának hiánya és jóhiszeműsége már a bizonyítási eljárás kimenetelétől függ. Ebben a kontextusban a legnehezebb azonban az okozati összefüggés meglétének bizonyítása – azaz hogy azért szenvedtek el a játékosok agyrázkódásokat és ehhez kapcsolódó egészségkárosodásokat, mert az NFL erről nem tájékoztatta őket.
Minden bizonnyal az NFL is a kártérítés megítéléshez szükséges egyes elemek hiányára fekteti a hangsúlyt védekezése során. Fontos kiemelni, hogy az ütközések, ütések a futballal együtt járó kockázat részei, illetve tulajdonképpen igencsak kérdéses az is, hogy terhelheti-e felelősség az NFL-t azért, mert az egyik játékos a másikat szabálytalanul vagy véletlenül megüti, ütközik vele, vagy pl. a csapat edzője kifejezetten bátorítja csapatát a „kemény” játékra. Továbbá orvosilag sem teljes mértékben bizonyított az, hogy a poszt-traumatikus tünetek a futballistáknál az NFL-ben való játék következtében jelentkeznek. Végül az is előfordulhat, hogy egyes játékosok betegség vagy már az NFL előtt elszenvedett ütközések miatt szenvednek későbbi poszt-traumatikus tünetekben.
Megemlítendő, hogy az NFL eljárásjogi szempontból akár sikerrel hivatkozhat arra is, hogy a jogviták a kollektív szerződés rendelkezései szerint nem tartoznak bírósági hatáskörbe.

Gaál Sándor:
Mennyire nehéz egyik vagy másik fél álláspontját képviselni?

Rippel-Szabó Péter: Általánosságban elmondható, hogy nagy médianyilvánosságot kapó esetekben az eljáró jogi képviselők nagyobb nyomás alatt állnak, ebből a szempontból a képviselők helyzete között talán nincs különbség. Peres eljárásokban a bizonyítási teher elsődlegesen a felpereseken van, így a felperesek jogi képviselői nehezebb helyzetben lehetnek. Az NFL tanácsadóinak helyzete annyiban egyszerűbb lehet, hogy nekik elsősorban csak azt kell bizonyítaniuk, hogy minden tőlük telhetőt megtettek a káresetek elhárítása érdekében, valamint hogy a kártérítés megítéléshez szükséges együttes feltételek nem állnak fenn. Természetesen az egyes perekben a felmerülő különböző eljárási és anyagi jogi kérdések miatt a felek perbeli helyzete és a bizonyítási teher kötelezettsége jelentősen változhat.

Gaál Sándor: Mennyire veszélyeztetettek a sisakgyártók, elbukhatnak a per miatt?

Rippel-Szabó Péter: Bár néhány keresetlevélben a Riddell, mint az NFL hivatalos sisakgyártója is megnevezésre került mint alperes, kevéssé valószínű, hogy a sisakgyártókat elmarasztalnák a perekben. Az egyetlen jelentősebb kockázat a sisakgyártókra nézve az lehet, ha bizonyításra kerül, hogy szándékosan vagy gondatlanul (azaz jogellenes módon) nem tájékoztatták a játékosokat arról, hogy a sisak viselésének ellenére is egészségkárosodást szenvedhetnek el. Azonban e szcenáriónak csekély az esélye.
Más szempontból a sisakgyártók talán annyiban lehetnek érintettek, amennyiben a perek és a negatív médiavisszhang miatt a jövőben kevesebben űznék a sportot, és ennek következtében kevesebb sisakot tudnának eladni. 
A sisakgyártók közmegítélése akár még pozitív irányban is nőhet, amennyiben az eljárások során bizonyítják, hogy ők már a kezdetektől fogva a tőlük telhető legbiztonságosabb sisakokat gyártották.

Gaál Sándor: Mennyire veszélyeztetettek az amatőr sportligák (NCAA, High school foci, stb.)? Veszélyeztetik a perek a jövőjüket?

Rippel-Szabó Péter: Az amatőr sportligákkal kapcsolatban elsősorban az lehet a kérdés, hogy az NFL perek hatására a jelenleg itt játszó futballisták hasonló jogi alapon dömpingszerűen pereket indítanak-e az amatőr ligákkal vagy esetleg az egyes csapataikkal szemben. Másodsorban elképzelhető, hogy a szülők eltiltják a gyerekeiket a futballtól, ami csökkentené a futball utánpótlásbázisát. Összességében az amatőr sportligák népszerűsége és bevételei – hasonlóan az NFL-éhez – várhatóan vissza fognak esni, jövőjük azonban egyelőre közvetlenül nem veszélyeztetett.

Gaál Sándor: Milyen hatása lehet a pereknek az NFL jövőjére?

Rippel-Szabó Péter: Nyilvánvaló, hogy bármi is lesz a perek kimenetele, az ügyeknek már most több olyan aspektusa van, amelyek rontják az NFL megítélését. Ilyenek elsősorban az NFL branddel, elnevezéssel már közvetlenül összekapcsolódott halálesetek, agyrázkódások és egészségkárosodások, valamint a játékosok nem megfelelő tájékoztatásával kapcsolatos hírek.
Továbbá a játékszabályok már bekövetkezett, ill. tervezett megváltoztatása is csökkentheti az NFL népszerűségét, hiszen sok szurkoló éppen az agresszív stílusa miatt kedveli a futballt. Ráadásul kérdéses az is, hogy lehet-e olyan szabályváltozást hozni, mellyel egyidejűleg a játék eredendő lényege is megőrzésre kerül? Felvetődhet továbbá, hogy a fejlemények elrettentik-e a játékosokat a játéktól?
E hatások ellensúlyozására az NFL az utóbbi időben jelentős kampányt indított, kérdés, hogy ez mennyiben vezet eredményre. Végül a liga bevételeit tekintve kérdéses, hogy a szponzorok és a médiatársaságok továbbra is hajlandóak-e ugyanazon összegeket megfizetni, mint korábban. Fentiek tükrében számolni kell a futball népszerűségének és bevételeinek csökkenésével, melynek mértéke a perek kimenetelétől és elhúzódásától is függ. Mindazonáltal nem valószínű, hogy az NFL jövője veszélyben forogna.

Gaál Sándor: Mi lesz a döntés a pereskedés végén szerinted? Lesz-e kiegyezés?

Rippel-Szabó Péter: Az egyes perekben eltérő döntések születhetnek az azok alapjául szolgáló eltérő tényállások miatt. Ennek megfelelően elképzelhető, hogy bizonyos esetekben néhány játékos kártérítési igényét részben vagy egészben jóváhagyja a bíróság, azonban a perek döntő többségében a felperesek valószínűsíthetően teljes egészében nem tudják bizonyítani a szükséges tényeket, mely a keresetük elutasításához vezet. 
Fentiek ellenére több csoportos kereset esetén reálisan várható kiegyezés, hiszen bár jogi szempontból az NFL kedvezőbb helyzetben van, azonban ezzel együtt az eljárások elhúzódásával járó pozitív megítélés-csökkenés jóval nagyobb kárt okozhat az NFL-nek, mint az esetlegesen ki nem fizetendő kártérítésekből eredő anyagi előny.

Gaál Sándor: Köszönöm az interjút!

Rippel-Szabó Péter: Én köszönöm a lehetőséget.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése