2012. május 13., vasárnap

Újabb ajánlott pályázatok magyar csapatoknak

A NEA működési pályázatok beadásának lezárulta után az Alap meghirdette az idei szakmai pályázatokat is. Nem szabad ezeket összekeverni a működésiekkel, hiszen a működési pályázatok célja ténylegesen az, hogy segítsék a csapatok működését, hozzájáruljanak a költségekhez, eszközöket szerezhessenek be rajtuk keresztül a csapatok. Azért tartottam ezt fontosnak kiemelni, mert kezembe került egy szövetségi e-mail, amely további működési támogatásokként említette a szakmai kiírásokat, a kettőt nem érdemes összevonni, mert másról szólnak. A szakmai pályázatok kisebb keretűek, és speciális céllal íródtak ki. 

Fontos tudni a kezdeményezéssel kapcsolatban, hogyha egy csapat működési pályázatot nyújtott be az egyik kollégiumnál, akkor másik kollégiumba nem nyújthat be szakmai pályázatot, csak ugyanabba, ahol a működési keretében pályázott. Tegyük fel, hogy a működési pályázatot a Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumban nyújtotta be a csapat, hiszen a cél sport területén működő egyesület működésének támogatása volt. Most viszont úgy gondolják, hogy inkább az egészségmegőrzés lenne a szakmai program célja, ami pedig az Új nemzedék jövőjéért kollégiumhoz tartozik, akkor sem pályázhat az adott szervezet az utóbbiba, hanem a szakmai pályázatát is a Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumnak kell benyújtania.

A Mobilitás és alkalmazkodás kollégium által kiírt idei szakmai pályázatok célja három területre terjedhet ki, amelyek a következők:
-civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása,
-nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása,
-civil szervezetek pályázati önrészének támogatása (a szervezetek által beadott más pályázatok esetén az önrész biztosításának elősegítése külső (NEA) forrásból).

A pályázat keretében a szakmai programokra összesen 190.632.000 Ft áll rendelkezésre, a szervezetek egyenként maximum 3 millió Ft-ra pályázhatnak, de ha határon túli szervezettel pályáznak konzorciumban (amikor mindkét fél kap a forrásokból) 8 millió Ft a határ. A határon túli szervezetekkel történő közös pályázat előnyt jelent, hiszen az elbírálásnál 60 pontból 10 pontot ad ez a szempont. A pályázathoz a működési pályázatokhoz hasonlóan 10 % önerő szükséges, ami akár önkéntes munka révén is biztosítható. A pályázat június 4-én 23:59-ig nyújtható be.

A NEA működési vagy szakmai pályázatainál sokkal bonyolultabb és több munkával megvalósítható projektek kerülnek kiírásra a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A TÁMOP 6.1.2./11/1 azonosítószámú pályázat, amely az "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek" címet viseli, azon csapatokat működtető sportegyesületek (KSH: 521) vagy egyéb egyesületek (KSH: 529) számára lehet megvalósítható, amelyeknek alapszabályában szerepel az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, közösségfejlesztés, egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés, betegség megelőzés, népegészségügyi feladatok, mozgás-gazdag, vagy sportos életvitelre nevelés, mint tevékenység. A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása a cél. Ez a pályázat szemléletében tér el attól, amit a NEA esetében láthattunk. A fókusz itt nem arra irányul, hogyan tudnánk a csapat működéséhez, terveihez hozzájárulni, hanem éppen ellenkezőleg, nincs is szoros kötődésben a projekt magának a csapatnak a szereplésével, működésével, hiszen a versenysporthoz kapcsolódó projektek nem is támogathatóak. Itt a célcsoport tehát nem a civil szervezet, a csapat és annak tagjai, hanem a helyi társadalom egésze, vagy annak egy specifikus szegmense és a cél a tömegsport támogatása, elősegítése lehet. Ajánlom a projektet azon csapatok számára, amelyek szeretnének nagyobbak lenni, nagyobbnak tűnni, megismertetni a társadalom jelenleginél nagyobb részét a sporttal, és a csapat tagjainál nagyobb célcsoport számára hirdetni a sportnak (így az amerikai futballnak is) a szerepét az egészséges élet kialakítása folyamán. Lehet a program középpontjában az amerikai futball, de nem árt más területekről is projektelemeket tervezni.

A projekt keretében fontos, támogatható terület a rendszeres, testmozgást elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra, de akár több, egészségtudatosságot, egészségmegőrzést, vagy -fejlesztés támogató tevékenységet is betervezhetnek a szervezetek. A minimum 6, maximum 12 hónapos projekt teljes időszakában foglalkoztatásra kerül egy projektmenedzser, egy pénzügyi vezető és egy szakmai vezető, amelyeket akár a szervezet is adhat, ha jelöltjei rendelkeznek megfelelő végzettséggel, de nem árt a rutin nagyobb pályázatok megvalósítása során sem. A benyújtott pályázat költségvetése nem lehet kevesebb 1 millió Ft-nál, de nem lépheti túl a 10 millió Ft-ot, a támogatás biztosítja a költségvetés 100 %-át, önerőre nincs szükség. A pályázat civil szervezetek számára elérhető A komponensét július 2. és szeptember 14. között lehet benyújtani. Erre a TÁMOP kiírásra a Közép-Magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.

Mint eddig is, kérés, kérdés esetén állok az érdeklődők rendelkezésére, e-mail címemen elérhető vagyok a pályázatokkal kapcsolatban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése