2011. július 8., péntek

8th Circuit: Döntés Nelson bírónő döntésének érvénytelenítéséről

Az 8th Circuit a legváratlanabb pillanatban - amikor az egyeztetések már-már eredménnyel jártak - meghozta a döntését a fellebbezés ügyében. 2-1 arányban arra jutottak a bírók, hogy a Norris-LaGuardia Act megtiltotta volna Nelson bírónőnek a lockout megszüntetését, így döntését érvénytelenítik. Először nézzük meg a dokumentum tartalmát, utána pedig kitérek arra, hogy mivel is jár ez a döntés.

A bírónő döntésének érvénytelenítése mögött áll az említett Norris-LaGuardia Act, amely megtiltja a bírók értelmezése szerint a kerületi bíróságnak a lockout bírósági megszüntetését. Ez a törvény érvényes a bírók szerint olyan helyzetre, ahol a szakszervezet már nem áll fenn, érvényes lockoutok esetén is, és minden munkaügyi vita, illetve abból kinőtt konfliktus esetén is, amely érinti a munkavállalás feltételeit. A törvény érvényesíthetőségét a játékosok vitatták az említett szituációkban. Természetesen érdemes megemlíteni, hogy Steve Colloton és William Duane Benton mellett Kermit Bye ezúttal is ellentétes véleményt fogalmazott meg ezekben a kérdésekben.
Az 54 oldalas döntés nagyobbik részét az teszi ki, hogy a Norris-LaGuardia Act 4. és 5. szakaszának alpontjait, a Clayton Act 20. szakaszát, illetve egyes precedenseket értelmeznek, fejtenek ki, illetve fogadják el vagy cáfolják azokat. Ettől megkímélnék mindenkit, mert ez nem annyira lényeges szempontunkból.

Kimondásra került még az is, hogy a Norris-LaGuardia Act 4. a. szakasza nem vonatkozhat a szabadügynökökre és az újoncokra, hiszen ők nincsenek jelenleg semmiféle kapcsolatban NFL munkaadókkal, nincsenek munkajogviszonyban velük. Úgy gondolják, hogy ebben a kérdésben Nelson bírónőnek meghallgatást kellett volna tartania, és a kimondott lockoutot megszüntető határozat az ő helyzetükre nem lehetett volna érvényes még a bírónő értelmezése szerint sem. A kérdést visszadobják a bírónő asztalára, akinek meghallgatást kell tartania az ügyben. Ebben a helyzetben az az érdekes kérdés, hogyha úgy dönt Susan Nelson, hogy sor kerülhet az igazolásokra, akkor azt mi alapján tennék meg, milyen feltételekkel, milyen szabályozás mellett? Illetve érdekes lenne, ha a friss szerződéssel rendelkezők is lockout áldozatokká válnának, mivel a lockout a piac megnyitásától és lebonyolításától még nem szűnt meg.

A Norris-LaGuardia Act problémáján kívül a többi kérdésben nem is hozott döntést az 8th Circuit. Nincs döntés a decertifikáció érvényességéről, a munkajogi kivétel fennállásáról, és a károk arányáról sem. Szükségtelen ezeket megítélni a bíróság szerint, hiszen már magában a Norris-LaGuardia Act elegendő a döntés érvénytelenítéséhez. Külön kiemelésre kerül, hogy nem hoznak döntést a munkajogi kivétel fennállásának kérdésében, amely védené az NFL-t a trösztellenes támadástól.

Mit jelent ez a döntés?
A tulajdonosok rövid távon győzedelmeskedtek, addig tartják fenn a lockoutot a jelenlegi döntés értelmében, amíg akarják. Valószínűleg fellebbez a játékosok oldala valamilyen okból kifolyólag, hiszen eléggé behatárolná jövőbeni mozgási lehetőségeiket ez a döntés (gondoljunk itt jövőbeni CBA vitákra), sőt a többi sportligáét is, de nem feltétlenül annyira "veszélyes" számukra jelenleg, mint elsőre tűnik. Három fegyverük ugyanis továbbra is megmaradt. A döntés nem utalt sem a decertifikációra, sem a munkajogi kivétel esetleges fennállására, ezáltal a csoportos per mehet tovább a maga útján, és az NFL továbbra is ki van téve a per fenyegetésének hosszabb távon. Nagyon szeretnének ettől a fenyegetéstől megszabadulni a tulajdonosok, hiszen a hatalmas perköltségek mellett egy trösztellenes vereség egy hosszú lockout esetén akár több milliárd dolláros veszteséget is jelenthetne számukra (igaz, eredetileg az alkupozíció javítása, és nem a kártérítés kiharcolása volt a játékosok célja a perrel). Mivel a decertifikáció érvényességét egyelőre sehol sem vonták kétségbe, így a per visszavonatása - amit kezdeményezett az NFL - valószínűleg nem fog sikerrel járni. Ki kell harcolniuk, hogy maguk a játékosok vonják azt vissza. Emellett a tulajdonosok nagyon szeretnék azt is, ha nem lenne bírósági felügyelete a CBA-nak. Mivel most bírósági mediáció zajlik, nagyon nehéz lesz ezt véghezvinniük, ehhez is valószínűleg jelentős engedményeket kell tenniük. A legfontosabb pedig talán az, hogyha az NFLPA nem alakul újra szakszervezetté, akkor egyáltalán nem születhet új CBA kollektív egyeztető partner hiányában, és bármely NFL által egyoldalúan lefektetett szabályozás támadható a versenyjog értelmében a bíróságon.

Kérdés az, hogy a jelenleg tartó egyeztetéseket mennyire fogja aláásni ez a döntés. Fordulatot sejtet, mégpedig azt eredményezi, hogy a tulajdonosok korábban csak előrejelzett alkupozíció javulása - amit Nelson bírónő döntésének felfüggesztése kapcsán olvashattunk ki az 8th Circuit dokumentumaiból - ténylegesen bekövetkezett.

Pozitívum, hogy a két fél közös közleménnyel állt elő a hírek hallatára, amelyben kijelentették, hogy elkötelezettek a probléma egyeztetések útján való rendezése mellett, és mindent megtesznek a 2011-es szezon megmentéséért. Az idényért imádkozó szurkolóknak ezek után már csak azt remélhetik, hogy az alkupozíció változás/megszilárdulás nem hoz felszínre újra ellentéteket, és az elmúlt hetek közeledése után nem történik semmi olyan esemény, amely miatt az eddigi előrelépések a kútba esnek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése