2011. május 2., hétfő

8th Circuit: NFL beadvány a felfüggesztés ügyében (04.27.)

Mint arról már beszámoltam, a lockout átmenetileg visszatért. Ez az állapot addig áll fenn, amíg az 8th Circuit nem dönt arról, hogy felfüggesztik-e Susan Nelson bírónő lockoutot megszüntető döntését a fellebbezési procedúra alatt. Erről a döntés a hét folyamán, feltehetőleg a hét első felében várható. Elolvastam az NFL és a játékosok bíróságra beadott iratait a felfüggesztés ügyében, ezeket fogom röviden ismertetni. Először az NFL április 27-én beadott iratára kerül sor.

Az NFL papírjai kérik a bíróságot, hogy a fellebbezésre gyorsított eljárásban kerüljön sor, a kerületi bíróság döntését függesszék fel a procedúra alatt, és a bíróság fontolja meg az utóbbiról való döntés időszakában a döntés átmeneti felfüggesztését (erre már sor került). Az NFL álláspontja szerint legalább három törvény vagy hasonló értékű szabályozás áll a kerületi bíróság döntésének megváltoztatása mögött, amiket Susan Nelson bírónő döntésében szimplán félresöpört. Ezek közé tartozik a Norris-LaGuardia Act tiltása hasonló döntés meghozására, az NLRB elsődleges hatásköri szerepe, illetve a munkajogi kivétel, amely a Brown vs. Pro Football döntés szerint még mindig védi az NFL-t a trösztellenes támadástól. A bírónő csupán annyit döntött el, hogy a szakszervezet szerinte érvényesen feloszlott, ezzel a három fontos tételt megkerülte, és nem vette figyelembe. Ez egy hiba volt a bírónő részéről, és éppen emiatt valószínű, hogy az 8th Circuit kezdettől fogva újra vizsgálja majd az ügyet, és megváltoztatja a döntést. A liga a döntés miatt helyrehozhatatlan kárt szenved, kár éri a kollektív egyeztetési folyamatot, a csapatokat trösztellenes törvényszegésekbe kergeti és a játékosokat kevés, ha egyáltalán valamennyi helyrehozhatatlan kár éri. A játékokkal kapcsolatban felvetik, hogy előzetes korlátozó végzés (TRO) kimondását sem kérték, ami megint csak azt mutatja meg, hogy mennyire kevés kár éri őket jelenleg. Az NFL a felfüggesztési kérés mellett megajánl egy fellebbezéssel kapcsolatos ügymenetet is. Ennek értelmében az NFL első beadványa május 10-én, a játékosok válasza május 24-én, az NFL reagálása arra pedig május 31-én lenne soros.

Bővebben: A bíróság négy dolgot vesz figyelembe annak megítélése során, hogy megadja-e a felfüggesztést a fellebbezés alatt, ezek a következők: 1. Az NFL valószínűleg sikerrel szerepel a fellebbezés során, a döntés valószínűleg megváltoztatásra kerül; 2. Az NFL helyrehozhatatlan kárt szenved a felfüggesztés hiányában; 3. A felfüggesztés kimondása okoz-e kárt a másik félnek; 4. A közérdek. A kerületi bíróság nem hozhatott volna meg a lockout megszüntetésére irányuló döntést, hiszen a Norris-LaGuardia Act 1. szakasza szerint a munkaügyi vitákból kinövő konfliktusok esetében nem ajánlatos végzés kimondása. A 4. szakasz pedig egyenesen megtiltja az összes amerikai bíróság számára ezt a tettet. A bírónő döntése szerint a jogszabály főként sztrájkokra igaz. Azt, hogy a törvény a lockoutokra érvényes-e, a bírónő kérdésesnek találta. A bíróság ott hibázott, hogy összekapcsolta a szakszervezet feloszlatásának tényét a törvény alkalmazhatóságával, vagyis azt ítélte meg, hogy a Norris-LaGuardia Act nem érvényes az ügyben, mert nincs már szakszervezet. Márpedig teljesen mindegy, hogy van-e szakszervezet, vagy nincs, egészen addig, amíg a törvénynek megfelelően a konfliktushelyzet munkaügyi vita eredménye. Emellett a döntés megtámadja az NLRB elsődleges hatásköri szerepét is. Mivel az egész ügy szempontjából az egyik legfontosabb pont az unió feloszlásának érvényessége, aminek eldöntése az NLRB hatáskörébe tartozik, így szerepük a kérdés eldöntésében fontos. A bíróság úgy döntött, hogy ezt felülbírálja, és ő maga dönt arról, hogy a feloszlás érvényes-e vagy sem. Az NLRB sok-sok precedense utal arra, hogy a feloszlatás csak akkor érvényes, ha "egyértelmű", "jóhiszeműen hajtották végre" és "nem egy taktikai manőver". Nem egyértelmű, mert a felperesek a feloszlás után is jelezték, hogy egyeztetnének az NFL-lel, nem jóhiszemű és egy taktikai manőver, hiszen egy jobb alkupozíció kiharcolása a céljuk. Éppen ezért a bíróságnak nem lett volna joga saját döntést hozni az ügyben, meg kellett volna várnia az NFL februárban benyújtott panaszának NLRB általi elbírálását. A bíróság az NFLPA múltjára utal több ízben, de a legfontosabb tényt figyelmen kívül hagyja, a korábbi decertifikáció után az unió újjáalakult, és jelenleg is ezt szeretnék, ez bizonyítja a taktikai manőver jelleget. Harmadrészt, ha mégiscsak lenne hatásköre az ügyben a bíróságnak, akkor is az útjában áll a döntés kimondásának a munkajogi kivétel. A kivétel akkor is fennáll, ha a feloszlatást érvényesnek találják, hiszen a Brown vs. Pro Football ügyben kimondásra került, hogy időben kellően távol kell kerülnie a kollektív egyeztetésektől a helyzetnek, hogy a munkajogi kivétel lekerüljön. A kivétel lekerülésének megítéléséhez pedig szükséges az NLRB álláspontja.

Az NFL helyrehozhatatlan kárt szenved a felfüggesztés hiányában. Először is, nem férnek hozzá így ahhoz a jogukhoz, ami törvényesen megilleti őket a munkajog szerint, vagyis, hogy lockoutot vezessenek be. Másrészt a döntés bevezetése káoszt szül, és nem lehet visszajuttatni a feleket ahhoz az állapothoz, ahol a kerületi bíróság döntésének megszületése előtt álltak. A döntés emellett arra készteti a csapatokat, hogy trösztellenes törvényszegéseket kövessenek el a szabályozás lefektetésével. A bírónő kimondja, hogy a játékosok helyrehozhatatlan kárt szenvednek, és erre magyarázata többször is a játékosok karrierjének rövidsége, de ezt az a rövid időszak, ami a fellebbezési procedúra alatt tart, nem indokolja. Offseason van jelenleg, nincsenek mérkőzések és training camp sem, így nincs helyrehozhatatlan kár sem a játékosok oldalán. A közérdek pedig azt diktálja, hogy egy munkaügyi vitát a munkajog keretében, és ne a trösztellenes jog keretében zárjanak le.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése