2011. május 2., hétfő

8th Circuit: A játékosok válasza a felfüggesztés ügyében (04.29.)

Az NFL állásfoglalásának ismertetése után következzen a játékosoké, amely terjedelmesebb, mint az NFL beadványa.

A játékosok szerint a fellebbezési beadvány azt mutatja, hogy az NFL üres kézzel érkezik a bíróságra. Nem tudják azt bebizonyítani, hogy helyrehozhatatlan kár éri őket abban az időszakban, ami a fellebbezési procedúra végéig tart. Ezzel szemben, ahogy a kerületi bíróság megállapította, a játékosok helyrehozhatatlan kárt szenvednek el ebben az időszakban. Az NFL továbbra is olyan beadványokat fogalmaz meg, amelyeket a bíróságok többször visszautasítottak. Ez a fellebbezési procedúra csak azt hozza magával, hogy az NFL újra megpróbálja kreált okokkal bebizonyítani, hogy a Sherman Act fenyegetésének nincsenek kitéve. Az NFL beadványában azt sem cáfolta meg, hogy a lockout trösztellenes törvényszegés lenne. Megpróbáltak inkább hatásköri, illetékességi kitételek mögé bújni, hogy megvédjék magukat a Sherman Act fenyegetésétől, miközben az általuk bevezetett lockout már önmagában is sérti a Sherman Act 1. szakaszát. Amennyiben a döntés felfüggesztésére sor kerül, akkor mind a játékosok, mind az NFL-hez kötődő emberek helyrehozhatatlan kárt szenvednek. Az NFL már azt is bejelentette, hogy amennyiben nem kapják meg a felfüggesztést, akkor ma reggeltől (április 29.) a liga működése újraindul, playbookot kapnak a játékosok, találkozhatnak az edzők és játékosok, és elkezdődhetnek az offseason workoutok. Fel vannak készülve az újraindulásra, nem merül fel kár, és káosz sincsen. Ez is fokozottan azt mondja ki, hogy a bíróságnak el kell utasítania az NFL felfüggesztési kérelmét.

Bővebben: Az NFL csak akkor kaphatja meg a bíróságtól a döntés felfüggesztését, ha be tudja bizonyítani, hogy helyrehozhatatlan kár éri abban az időszakban, amely a kerületi bíróság döntése, és a fellebbezési procedúra eredménye között felmerül. Ezzel szemben a kerületi bíróság megállapította, hogy egyáltalán nem szenvednek el ilyen kárt. Nelson bírónő helyesen megfogalmazta, hogy a szabályok lefektetése nem készteti az NFL-t trösztellenes törvényszegésre, hiszen olyan szabályozást is lefektethetnek, amely nem sérti a Sherman Actet. Emellett a bírónő csak arra kötelezte a ligát, hogy a lockoutot fejezze be, nem kényszerítette őket arra, hogy ilyen vagy olyan szabályozást léptessenek életbe. Az NFL által felvetett káoszra is azt mondta a bíróság, hogy hamis az állítás. Ennek oka, hogy a múltban többször sikerült gyorsan lefektetni szabályozásokat és életbe léptetni őket. Mi több, ha belegondolunk, az NFL már most is háromszoros kártérítés fizetésére kötelezett a lockout bevezetése, a Sherman Act megszegése miatt, ennek a kártérítésnek az összege pedig egy további fenntartás, esetleges elmaradt szezon esetén hatalmas lenne, egészen biztosan meghaladva az NFL által jelenleg vallott károk mértékét. Az NFL által hangoztatott érv, mely szerint joguk van a munkajog alapján a lockout bevezetésére, szintén nem állja meg a helyét, hiszen a bíróság megállapította, hogy nincs joguk együttesen kirekeszteni szerződésükből nem szakszervezetbe tömörült alkalmazottakat. Mivel bejelentették a sorsolást, sőt, 29-én az újrakezdésről is határoztak, kijelenthetjük, hogy az NFL kész a 2011-es szezon elkezdésére. Ezen felül érdemes kiemelni, hogy a liga bevallása szerint 1 milliárd dollárt veszítenek augusztus végéig. A lockout megszüntetésének érvényben hagyásával ettől teljes egészében megmenekülnének, tehát az ő érdekük is, hogy ne folytatódjon a folyamat.

A játékosokat és az embereket érő károk is meghaladják az NFL által elszenvedett károkat. A futball ma már egész éves tevékenység, nem csupán a szezon alatt tart, de az offseasonben is jelentős munka folyik. Maximum 14 hét alatt kerül sor az offseason edzésprogram lebonyolítására, amelyek alatt a játékosok edzenek, game filmet néznek, playbookot tanulnak, részt vesznek kezeléseken, és a csapatok létesítményeiben edzenek az edzők irányítása alatt. Emellett az offseasonben kerül sor a szabadügynök-piac lebonyolítására. 900 leendő FA nem tud csapatot találni akkor, ha a lockout érvényben van. Minden egyes nappal, amely eltelik események nélkül, a 2011-es szezon elmaradásának esélye nő. Hiszen eltolódnak a felkészülési munkálatok, az FA-k és rookiek szerződtetései, és minden szezont megelőző esemény. Ha csupán a tavaszi programokat veszélyezteti a lockout, már akkor sem biztos, hogy ez nem veszélyezteti azt, hogy a 2011-es szezonban ne maradjanak el mérkőzések. Ez az ügy emellett tökéletes bizonyítéka egy olyan bírósági csatának, amelynek hatása van az érintett feleken kívül a kívülállókra is. A futball az amerikaiak életének velejárója, az ország nemzeti sportja. A lockout megszüntetésének felfüggesztése, és annak elnyúlása megfosztaná az ország lakosait attól, hogy kedvenc sportjukat élvezhessék. Hatása lenne ennek helyi közösség gazdálkodására is.

Az NFL nem valószínű, hogy sikerrel jár a fellebbezési procedúra alatt, ennek több oka is van. Elsőként az, hogy a lockout illegális a Sherman Act 1. szakasza szerint. Mivel a lockout a törvény szerint horizontális árrögzítésnek számít a játékosok szolgálataiért, ez már önmagában is megsérti a Sherman Actet 1. szakaszát. Ha a "rule of reason" szerint értelmezzük, akkor sem állja meg a helyét, mivel nem található a lockoutnak semmilyen prokompetitív előnye az antikompetitív hátrányaival szemben a játékosok teljesen felszámolt piacán. Az NFL nem érvelt amellett, hogy a lockout ne lenne törvénysértő, hanem alóla próbált kibújni különböző eszközökkel, például a munkajogi kivétellel. A McNeil vs. NFL pernek megfelelően azonban a munkajogi kivétel már nem áll fenn a trösztellenes törvénnyel szemben akkor, amikor véget ért a kollektív egyeztetés időszaka. Sőt, a Legfelsőbb Bíróság már azt is megfogalmazta, hogy a decertifikáció, a szakszervezet feloszlatása a kollektív egyeztetési kapcsolat végét jelenti. Az NFL kikerüli a bírónő azon megállapítását, hogy a hivatkozott Brown vs. Pro Football precedens során még létezett az unió, így az a megfogalmazás, mely szerint időben távol kell lenni a kollektív egyeztetésektől, ebben a helyzetben nem áll, hiszen az unió már nem létezik. Brown alatt az NFLPA létezett, de jogi patthelyzet (impasse) állt fent, és semmi sem akadályozta a kollektív egyeztetést, hiszen létezett a szakszervezet. Végül, de nem utolsó sorban az NFL azon állítása, hogy nem érvényes a szakszervezet megszűnése, minden alapot nélkülöz. Ez azt jelentené, hogy önmaguktól nem oszlathatják fel az uniót. Azt mutatja, hogy az NFL szinte bele akarja kényszeríteni a játékosokat abba, hogy unióvá váljanak, márpedig ezt az NLRB szabályozása is tiltja, és megadja a döntés szabadságát az alkalmazottaknak. A liga által hivatkozott rosszhiszeműség esetében felvetett korábbi decertifikációt követő újraalakulás csupán azért történt meg, mert az NFL csak ezt követően ment bele a bírósági kiegyezésbe. 1990-ben, hasonló szituációban az NLRB azt is megállapította, hogy a decertifikáció érvényes függetlenül attól, hogy mi mozgatja a feleket (taktika-e vagy sem), elég az, hogy egyértelmű legyen a feloszlás. Nem lehet semmi egyértelműbb, mint a játékosok döntő többsége által kétszer megszavazott decertifikáció.

Az NLRB-vel kapcsolatban kijelentik a játékosok, hogy nem eshet egy trösztellenes ügy az NLRB határkörébe. Az NFL azt szeretné, hogy a februári vádjában történő döntésig a bíróság kivárjon, de erre nincs szükség. A bírónő megállapította, hogy az alperesek ebben a pontban tévednek. Több olyan precedenst felsorol az anyag, amelynek során korábban hasonló szakfeladattal létrehozott kormányzati szerv határkörét felülbírálta a bíróság azért, mert nem akart várni hosszadalmas döntésükre, illetve saját hatáskörben is képes volt dönteni az eseményről, akárcsak Nelson bírónő ebben az ügyben. Emellett ismét utalnak az NLRB 1990-es döntésére, amely hasonló körülmények között történt meg, és érvényesnek tartotta a decertifikációt. Felhívják arra is a figyelmet, hogy Nelson bírónő is megfogalmazta azt, hogy várhatóan elutasításra kerül az NFL vádja. Egyszerűen azért nem lehet erre várni, mert minden egyes nappal nő a játékosok által elszenvedett helyrehozhatatlan kár.

A Norris-LaGuardia Acttel kapcsolatban kijelentik, hogy a törvény csak akkor lehetne itt érvényes, ha munkaügyi vitáról beszélnénk. Itt azonban erről szó nincs, hiszen korábbi ügyekben a bíróságok munkaügyi vitának azt tekintették, amikor az alkalmazottakat tömörítő unió állt szemben az őket alkalmazókkal. Itt ez jelenleg nem áll fent, hiszen nincs szakszervezet, és a kollektív egyeztetések véget értek. Tehát ez az ügy nem tekinthető munkaügyi vitából kinövő konfliktusnak. Több bíróság megállapította azt is, hogy a végzés kimondásának tiltása olyan ügyekben nem tiltott a Norris-LaGuardia Act alapján, ahol a végzés azt mondaná ki, hogy a munkaadóknak vissza kell helyezniük a munkavállalókat pozíciójukba. Ennek megfelelően, a lockoutot megszüntető végzés nem tartozik a törvény 4. szakaszának tiltó rendelkezése alá.

A játékosok oldala meglepően sok új precedenssel szolgál az egész beadvány során, amely teljesen hiányzott az NFL papírjaiból.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése